V roku 2017 plánujeme účasť na:

rôznych kongresoch, konferenciách a seminároch