CORYZALIA®

... LIEK NA KAŽDÚ NÁDCHU

Coryzalia poster

Coryzalia poster

príbalový leták

 

Pred užitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informáciu, prípadne sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Coryzalia® je homeopatický liek.