Príhovor

Slúžime pacientom v ich snahe o udržanie alebo navrátenie zdravia pomocou účinných a bezpečných liekov vyrábaných výlučne z vysoko kvalitných prírodných ingrediencií. Trendy kvalitného života tretieho tisícročia ako sú návrat k prírode, biopotraviny a rovnováha životného štýlu nesporne vplývajú aj na starostlivosť o vlastné zdravie. Čoraz väčšia časť slovenskej populácie preto uprednostňuje lieky a liečebné postupy, nasledujúce tento trend.

Snahou spoločnosti Boiron Slovensko je zabezpečenie takýchto liekov na slovenskom trhu a budovanie širokej siete lekárov a lekárnikov disponujúcich podrobnými informáciami o liekoch spoločnosti Boiron. Sme presvedčení, že len kvalifikovaný odborný personál je schopný poskytnúť Vám radu a odporučiť Vám ten najvhodnejší liek pri riešení Vašich zdravotných ťažkostí.

So želaním pevného zdravia a pohody,PharmDr. Radovan Petervári, MBA.
generálny riaditeľ spoločnosti