Všetky aktuality

Boiron na Slovensku

Medzinárodná spoločnosť je na Slovensku zastú...

Homeopatia a podporná starostlivosť v onkológii.

Homeopatia nelieči rakovinu. Ako doplnok konvenč...