Boiron v kocke

Boiron je rodinný a nezávislý farmaceutický koncern, ktorý v roku 1932 založili dvaja lekárnici: Jean a Henri Boiron.

visuel Christian Boiron      Homeopatia: šanca pre zdravie

„Ako farmaceutický výrobca sme v prvom rade povinní garantovať, že homeopatické lieky sú spoľahlivé a maximálne kvalitné. Je to náš záväzok voči vám a tiež voči 400 000 odborných zdravotníckych pracovníkov po celom svete, ktorí tieto lieky používajú.

Naše poslanie: prispieť k zdraviu pacientov a k pokroku medicíny vďaka špecifickostiužitočnosti homeopatie. 

Christian Boiron, generálny riaditeľ

 

Photo de V.Poinsot Boiron bez hraníc

„Výroba našich liekov v 4 výrobných prevádzkach vo Francúzsku ide ruka v ruke s našou prítomnosťou v 50 krajinách sveta – prostredníctvom 20 pobočiek a mnohých distribútorov. Homeopatické lieky užíva viac ako 300 miliónov pacientov. Homeopatia prináša konkrétne odpovede v mnohých lekárskych oblastiach (ORL, gynekológia, pediatria atď.) a najnovšie sa používa ako podporná terapia v onkológii a pomáha tak pacientom s rakovinou lepšie znášať liečbu.“

Valérie Poinsot, poverená generálna riaditeľka

 

Photo JC.Bayssat Homeopatia: jedinečné know-how

„Výroba homeopatických liekov vo vysokom riedení si vyžaduje know-how, ktoré si naši farmaceuti zodpovední za výrobu a ich podriadení odovzdávajú od roku 1932 a neustále pracujú na jeho zlepšovaní. Ku svojej práci pristupujú svedomito a profesionálne, snažia sa dosiahnuť excelentnosť tým, že neustále hľadajú možnosti, ako skĺbiť úctu k homeopatickej tradícii s inováciami.

Jean-Christophe Bayssat, poverený generálny riaditeľ

 

Visuel Ch.Place     Lieky a ľudia

Projekt Boiron je úžasná výzva, ktorej nositeľom je už viac ako 40 rokov originálna firemná filozofia. Vzdelávanie zamerané na manažérske zručnosti a na spoznávanie seba samého, sociálny dialóg, objavovanie vlastnej umeleckej tvorivosti atď. Toľko aktivít, ktoré uvádzajú do života presvedčenie Christiana Boirona: Je možné viesť spoločnosť inak: základom úspechu nášho projektu je spokojnosť a rozvoj každého jedného zamestnanca, ktorý sa následne podieľa na výsledkoch spoločnosti.“

Christine Place, poverená námestníčka generálneho riaditeľa