Boiron vo svete

Boiron a homeopatia vo svete

Naša spoločnosť ako rodinné a nezávislé laboratórium, ktoré sa od roku 1932 špecializuje na homeopatiu, vytrvalo a s odhodlaním rozvíja svoje aktivity v zahraničí.

Od otvorenia prvej pobočky v Taliansku v roku 1979 sme postupne rozšírili naše zastúpenie vo svete aj na ďalšie krajiny, pričom naše aktivity sa zameriavajú na rozvoj homeopatie ako takej.

 

Boiron má svoje zastúpenie takmer v 50 krajinách

Skupina Boiron má v súčasnosti 20 pobočiek (dcérskych spoločností), ktoré sa nachádzajú najmä v Európe a Severnej Amerike. Spoločnosť tiež pôsobí v Južnej Amerike (Boiron Brazília), severnej Afrike (Boiron Tunisko) a v južnej Ázii, kde koncom roka 2015 otvorila pobočku v Indii.

Okrem toho medzinárodné zastúpenie zabezpečuje aj sieť miestnych distribútorov, ktorí propagujú naše lieky (pobaltské krajiny, Južná Afrika, Maroko, Kolumbia atď.).

To, že až 40,5 % našich aktivít uskutočňujeme v zahraničí, svedčí o silnom potenciáli zámeru spoločnosti Boiron zlepšiť postavenie homeopatie v rámci medicíny všade vo svete.

 

Dopriať si čas pre rast na medzinárodnej úrovni

Už je to takmer 40 rokov, čo sa naša spoločnosť venuje rozvoju na medzinárodnej úrovni. Vždy sme si na tieto aktivity dopriali dostatok času a vyhradili dostatok prostriedkov, aby sme dokázali vytvoriť podmienky pre trvalo udržateľný medzinárodný rozvoj. Samozrejme, vždy sme tiež prihliadali na miestny legislatívny kontext.

Priniesť a začať používať homeopatiu v krajinách, ktoré ju nepoznajú alebo ju poznajú nedostatočne, si vyžaduje postupný prístup:

  • zvýšiť povedomie verejnosti o problémoch v oblasti verejného zdravia, špecifikách homeopatie a získať náležitý štatút pre naše lieky,
  • zaistiť vzdelávanie pre odborných zdravotníckych pracovníkov, keďže sú kľúčovými aktérmi rozvoja homeopatie v rámci zdravotníctva v danej krajine,
  • informovať pacientov o prednostiach homeopatie, ktorá ponúka konkrétnu odpoveď v mnohých oblastiach zdravia.