Dôležité čísla

Základné číselné údaje o homeopatii vo svete:

chiffres cles Monde