FAQ: Lepšie spoznať homeopatiu

Čo sa pomocou homeopatie lieči? Môže sa človek vyliečiť sám? Zoznámte sa s najčastejšími otázkami (FAQ) na homeopatickú liečbu.

1. Čo je homeopatia?

Pre spoločnosť BOIRON sú to predovšetkým lieky, ktoré:

  • sú registrované zdravotnými orgánmi v jednotlivých krajinách a ktoré spĺňajú normy týkajúce sa kvality liekov;
  • sú predpisované a odporúčané odborníkmi v zdravotníctve (lekári, lekárnici…);
  • sú používané približne 300 miliónmi ľudí na celom svete1-2.

 

1. B. Poitevin, WHO Policy and Practice, Integrating homoeopathy in health systems, 1999 http://www.who.int/bulletin/archives/77(2)160.pdf

2. World Health Report, WHO Global Atlas of Traditional, Complementary and Alternative Medicine, Map Volume, 2005

2. Čo sa pomocou homeopatie lieči?

Homeopatické lieky možno využiť pri väčšine bežných ochorení. Odborníkom v zdravotníctve prinášajú konkrétne odpovede v mnohých odboroch: ORL, gynekológia, detské lekárstvo, kožné lekárstvo (praktických i špecialistov), pôrodné asistentky, lekárnici, zubní lekári alebo veterinári.

Homeopatické lieky sú tiež stále viac využívané, aby pomáhali pacientom postihnutým onkologickým ochorením lepšie znášať vedľajšie účinky liečby alebo ich ochorenia: v takom prípade hovoríme o podpornej starostlivosti.

3. Môže sa človek pomocou homeopatie liečiť sám?

Spôsobov liečby homeopatickými liekmi je viac. V niektorých prípadoch vám môže lekár preškolený v homeopatickej terapii predpísať liečbu prispôsobenú vašej osobe aj situácii: podľa príznakov, ktoré máte, ale tiež podľa vašej anamnézy, citlivosti atď.

V iných prípadoch je možné pristúpiť k samoliečbe. Po porade s lekárnikom môže homeopatia priniesť spoľahlivé a rýchle riešenie prispôsobené okolnostiam. Existujú homeopatické lieky určené na rodinnú medikáciu s jednoduchým použitím a vhodné na väčšinu bežných ochorení.

Poraďte sa s lekárom vždy, ak máte pochybnosti alebo ak príznaky ochorenia pretrvávajú.

4. V ktorých prípadoch používa lekár homeopatické lieky?

Lekár môže predpisovať homeopatické lieky pri akútnych ochoreniach. V takom prípade sa liečba predpisuje na niekoľko hodín alebo niekoľko dní.

Homeopatické lieky sa môžu užívať aj u recidivujúcich a chronických ochorení. Či už ide o alergie na peľ, migrény, reuma, opary atď. Lekár v takom prípade predpisuje dlhodobejšiu liečbu: pokúša sa zmierniť alebo úplne vylúčiť počet, trvanie a intenzitu krízy.

V každom individuálnom prípade lekár volí individuálne liečbu pre daného pacienta, zohľadňujúc jeho osobu, príznaky, anamnézu a ďalšie faktory.

5. Sú homeopatické lieky vhodné pre pacientov s onkologickým ochorením?

Homeopatia sama o sebe rakovinu vyliečiť nedokáže. Ako doplnok konvečnej liečby však predstavuje (spolu s ďalšími liečebnými metódami) cenný prínos k zlepšeniu kvality života pacientov. Homeopatické lieky, predpisované alebo odporúčané odborníkmi v zdravotníctve, môžu pomáhať pacientom lepšie znášať nežiaduce účinky choroby alebo liečby (napríklad chemoterapia alebo rádioterapia). V onkológii hovoríme o podpornej starostlivosti.

Podľa štúdie realizovanej vo Francúzsku v roku 2010 v 18 strediskách starostlivosti, 60% pacientov postihnutých onkologickým ochorením využíva komplementárne (doplnkové) liečebné metódy. Jeden pacient z troch už v minulosti využil homeopatické lieky4.

Spoločnosť BOIRON vytvorila v spolupráci s prof. Ivanom Krakovskie, onkológom a predsedom AFSOS**, a v spolupráci s odborníkmi v oblasti zdravotníctva, expertmi na homeopatiu a pacientov, brožúru „Lepší život s rakovinou“.

1. B. Poitevin, WHO Policy and Practice, Integrating homoeopathy in health systems, 1999 http://www.who.int/bulletin/archives/77(2)160.pdf

2. World Health Report, WHO Global Atlas of Traditional, Complementary and Alternative Medicine, Map Volume, 2005

3. Infographie « les Français et l’homéopathie » réalisée par IPSOS, étude auprès de 2000 individus. Octobre 2018 

4. Rodrigues, Annuals of oncology, vol 21, supplément 8, octobre 2010. 

6. Tehotné ženy, deti, staršie osoby: pre koho je homeopatia vhodná?

Homeopatické lieky určené pre každého. Praktickí alebo odborní lekári ich začleňujú do svojej praxe, pretože môžu byť užitočné v rôznych odboroch: vo všeobecnom lekárstve, detskom lekárstve, v ORL, v alergológii, gynekológii, atď.

Nechať si predpísať alebo odporučiť homeopatický liek môžu tak dospelí, deti ako aj seniori.

Homeopatiu môžu využívať aj tehotné a dojčiace ženy. Je však potrebné dodržiavať odporúčania lekára aj informácie uvedené v príbalovom letáku.

7. Je možné liečiť zvieratá homeopaticky?

K liečbe zvierat sa homeopatia využíva viac ako 150 rokov, a to:

  • U domácich zvierat, ako sú psy, mačky alebo nové druhy domácich zvierat;
  • U chovných zvierat: kráv, kôz, oviec, svíň, hydiny, králikov…

Existujú aj veterinári preškolení v homeopatickej terapii a túto formu liečby si obľúbili aj chovatelia: homeopatické lieky nie sú pre zvieratá toxické a v mlieku ani mäse po nich nezostávajú žiadne zvyškové látky. Certifikačné agentúry v oblasti biologického poľnohospodárstva využívanie homeopatie u zvierat odporúčajú.