FAQ: Mýty a fakty o homeopatii

ČASTO SA HOVORÍ, ŽE HOMEOPATIA…

O homeopatii stále panuje v spoločnosti veľa predsudkov; ide o stereotypy, ktorým dodáva živnú pôdu neznalosť tejto metódy a pozície, ktorú zastáva v liečebných postupoch.

Vymenujme len niektoré z nich:

Homeopatia je len placebo, homeopati sú šarlatáni, homeopatia je len liečenie bylinkami, v homeopatii neexistujú žiadne štúdie, keď užívam homeopatiu, nemôžem užívať iné lieky. Pokúsime sa tieto mýty vyvrátiť:

MÝTUS

Homeopatia je len liečenie bylinkami.

REALITA

Homeopatia býva často zamieňaná s fytoterapiou, ktorá využíva liečebné vlastnosti rastlín a to v množstve, ktoré je vážené.

Homeopatia využíva okrem bylín aj látky živočíšneho pôvodu (hadí a včelí jed, sépiový atrament, vápenec z ustríc, atď.), minerálneho alebo chemického pôvodu (tuha, síra, ortuť atď.).

V homeopatii sú základné látky (rastlinného, živočíšneho alebo minerálneho pôvodu) veľmi riedené a tiež dynamizované, čo je ďalšou nenahraditeľnou súčasťou výroby homeopatických liekov.

MÝTUS

Keď užívam homeopatiká, nesmiem užívať iné lieky.

REALITA

Homeopatické lieky môžu byť kombinované s inými liekmi. Neexistujú kontraindikácie, ktoré by súčasné podávanie homeopatických liekov a iných prípravkov obmedzovali.
Je však potrebné vždy dodržiavať rady odborníka, lekára alebo lekárnika, ktorý vám môže odporučiť homeopatickú liečbu samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi. Aby bola liečba maximálne efektívna, je nutné lekára informovať o všetkých liekoch, ktoré užívate.

MÝTUS

O homeopatii nie sú žiadne štúdie.

REALITA

Homeopatia sa zrodila z výskumu a stále zastáva úplne plnohodnotné miesto vo vede.
Výskum v homeopatii je veľmi aktívny v mnohých a rôznych odvetviach, ako je základný a klinický výskum. Celkovo bolo vo vedeckých časopisoch publikovaných viac ako 6000 prác, ktoré sú dostupné v databáze Pubmed1, najväčší vyhľadávací program štúdií na svete.
Pokiaľ ide o klinický výskum, bolo vykonaných nespočetné množstvo štúdií, pričom niektoré z nich zodpovedajú tým najprísnejším normám: kontrolovanej randomizovanej klinickej štúdie proti placebu. Tie dokazujú účinky homeopatických liekov na rôzne choroby. Napríklad štúdia z roku 2019 týkajúca sa astmatikov dokázala, že homeopatia použitá ako doplnok konvenčnej liečby dokáže u týchto pacientov zlepšiť dýchanie.

MÝTUS

Homeopati sú šarlatáni.

REALITA

Homeopatia je liečebná metóda s presnými pravidlami a pevnými klinickými základmi, ktorú v súčasnej dobe vo svete používa 300 000 lekárov a v mnohých krajinách sa vyučuje na univerzitách.
V Slovenskej republike pôsobí Slovenská lekárska homeopatická spoločnosť, ktorá zastupuje lekárov, ktorí sa rozhodli obohatiť svoje medicínske vzdelanie o štúdium homeopatie a začlenili homeopatiu do svojej praxe.

MÝTUS

Keď užívam homeopatiká, nesmiem piť kávu a čistit si zuby zubnou pastou s mentolom.

REALITA

Homeopatické lieky sa nechávajú voľne rozpustiť v ústach a do organizmu sa vstrebávajú sliznicou ústnej dutiny. Je preto vhodné, aby v okamihu použitia boli ústa čisté.

To je tiež dôvod, prečo sa neodporúča užívanie homeopatických liekov bezprostredne pred jedlom alebo tesne po ňom a prečo sa nezapíjajú. To isté pravidlo platí aj pre užívanie výrazne aromatických látok (káva, mentol, tabak a pod.), avšak nie preto, že by tieto látky samotnú účinnosť homeopatík ovplyvňovali.

MÝTUS

Dávkovanie u dieťaťa a dospelého nemôže byť rovnaké.

REALITA

V homeopatii sa môže predpísaný liek líšiť podľa pacienta, jeho osobnosti, jeho anamnézy alebo podľa príznakov, ktoré sa u neho prejavujú: u jednej a tej istej choroby tak môže byť dvom rôznym pacientom predpísaná iná liečba.

Užívanie granúl je rovnaké bez ohľadu na hmotnosť a vek, či už ide o dospelého, dieťa alebo napríklad zviera (základná dávka je 5 granúl).

MÝTUS

Keď sa homeopatické granule dotknú rúk, stratí sa ich účinnosť.

REALITA

Z hygienických dôvodov je vhodnejšie obmedziť kontakt homeopatických granúl s rukou, rovnako ako to platí pre akékoľvek iné lieky.

Homeopatické lieky spoločnosti BOIRON sa vyrábajú špeciálnym patentovaným spôsobom trojitej impregnácie, vďaka ktorému sa celý objem granúl rovnomerne nasýti účinnou látkou. Pokiaľ sa ich teda dotknete rukou, nehrozí riziko zníženia ich účinku.

Z hygienických dôvodov je však vhodné používať špeciálny dávkovač, ktorý je súčasťou tuby a granule z viečka sypať priamo do úst.

MÝTUS

Homeopatia je drahá.

REALITA

V Slovenskej republike sa homaopatia v súčasnosti nehradí z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, preto vždy musí celú cenu za liek aj ošetrenie u lekára hradiť pacient.
Každý lekár homeopat má vlastný cenník služieb, s ktorým by vás mal vopred oboznámiť.

Hoci sa ceny homeopatický prípravkov v jednotlivých lekárňach líšia, za homeopatické lieky v tubách (monokomponenty) zaplatíte okolo 4 EUR.