Lepšie spoznať homeopatiu

Čo sa lieči pomocou homeopatie?

Homeopatické lieky majú svoje uplatnenie pri liečbe väčšiny bežných ochorení.

Odborným zdravotníckym pracovníkom prinášajú konkrétne odpovede v mnohých oblastiach: ORL, gynekológia, pediatria, dermatológia atď. Homeopatickú liečbu využívajú mnohí lekári (všeobecní a odborní), pôrodné asistentky, zubári či veterinári.

Homeopatické lieky sa v čoraz väčšej miere používajú aj u onkologických pacientov, ktorým pomáhajú lepšie znášať nežiaduce účinky terapie alebo nepríjemné prejavy ochorenia: hovoríme o tzv. podpornej liečbe.