Lepšie spoznať homeopatiu

Ako sú balené homeopatické lieky?

Najznámejšou formou homeopatických liekov je tubička granúl, ktorá je akýmsi emblémom homeopatie. Veľké a malé granuly balené vo väčších tubičkách s dávkovačom, resp. menších jednodávkových tubičkách, predstavujú typické liekové formy homeopatík. No poznáme aj ďalšie liekové formy: mnohé homeopatické lieky sa vyrábajú tiež vo forme sirupov, tabliet, gélov, mastí, očných kvapiek atď.

Bez ohľadu na liekovú formu však výroba homeopatických liekov podlieha rovnakým požiadavkám na kvalitu a spoľahlivosť.