Lepšie spoznať homeopatiu

Sú homeopatické lieky užitočné aj pre pacientov s rakovinou?

Homeopatia nelieči rakovinu. Ako doplnok konvenčnej liečby však (okrem iných terapeutických metód) predstavuje cenný prostriedok, ktorý pomáha zlepšiť kvalitu života pacientov. Homeopatické lieky predpísané alebo odporúčané odborníkom na zdravotnú starostlivosť môžu pacientovi pomôcť lepšie znášať nepríjemné sprievodné príznaky choroby alebo vedľajšie účinky liečby (napríklad chemoterapie alebo rádioterapie). Hovoríme o podpornej onkologickej liečbe.

Podľa štúdie, ktorá sa uskutočnila vo Francúzsku v roku 2010 v 18 strediskách zdravotnej starostlivosti, 60 % pacientov s rakovinou užíva doplnkové lieky. Z týchto pacientov každý tretí uvádza, že užíva homeopatické lieky[1].

Laboratóriá Boiron v spolupráci s renomovaným onkológom, profesorom Ivanom KRAKOWSKÝM, ktorý je predsedom Frankofónneho združenia pre podpornú onkologickú liečbu (AFSOS**), odbornými zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sú špecialisti na homeopatiu, a pacientmi pripravili brožúru „Ako lepšie žiť s rakovinou“.

Prečítajte si ju

1 Zdroj : Rodrigues, Annals of oncology, zv. 21, dodatok 8, október 2010.