Lepšie spoznať homeopatiu

Tehotné ženy, deti, staršie osoby: pre koho je homeopatia vhodná?

Homeopatické lieky sú určené pre všetkých. Všeobecní a odborní lekári ich používajú vo svojej praxi, keďže sú užitočné v mnohých oblastiach: všeobecné lekárstvo, pediatria, ORL, alergológia, gynekológia…

Dospelí, deti a takisto staršie osoby sa môžu ocitnúť v situácii, kedy im odborník na zdravotnú starostlivosť predpíše alebo odporučí homeopatický liek.

Homeopatické lieky môžu užívať aj tehotné ženy. V každom prípade však musia dôsledne dodržiavať predpis lekára a opatrenia pri užívaní uvedené na obale lieku alebo v príbalovom letáku.