Homeopatia, návod na použitie

Sú homeopatické lieky kompatibilné s inými liekmi?

Lekár, lekárnik alebo pôrodná asistentka vám môžu predpísať homeopatickú liečbu – buď samostatne, alebo v kombinácii s inými liekmi. Je dôležité, aby ste dodržiavali ich odporúčania a v prípade pochybností požiadali o radu.