Homeopatia, návod na použitie

Ako porozumieť tomu, čo je napísané na označení homeopatickej tubičky?

„Základná látka“ označuje prvotnú surovinu, ktorá je základom daného homeopatického lieku. Názov základnej látky je uvedený v latinčine: vďaka tomu môžu lekári na celom svete ľahko a presne identifikovať jednotlivé lieky.

Jednou z charakteristík homeopatických liekov je to, že každý liek sa riedi. Číslica (9 v príklade uvedenom na obrázku) označuje výšku riedenia. V tomto prípade 9 CH znamená, že prvotná surovina bola 9-krát zriedená na stotinu svojej koncentrácie (1 kvapka suroviny v 99 kvapkách vodného roztoku alkoholu).

Dve písmená „CH“ znamenajú „centezimálne hahnemannovské (riedenie)“, čo je metóda riedenia, ktorú vynašiel doktor Hahnemann, zakladateľ homeopatie.