Lieky Boiron včera a dnes

Aby sme vyrobili „čo najčistejšie a najdokonalejšie“ lieky

Vo Francúzsku vznikli homeopatické laboratóriá ako odpoveď na požiadavku zo strany lekárov: mať pre pacientov k dispozícii kvalitné lieky.

V roku 1932 sa lekárnici Jean a Henri Boiron spoločne pustili do výroby homeopatických liekov. Keďže boli odhodlaní zlepšiť podmienky výroby, vypracovali a uplatňovali prísne vedecké postupy: základom boli vstupné suroviny podliehajúce kontrole, ktoré museli neustále dosahovať požadovanú úroveň kvality.

Na podnet zo strany bratov Boironovcov boli homeopatické lieky v roku 1965 zaradené do francúzskeho liekopisu. Neskôr boli zaradené aj do amerického (1982) a európskeho liekopisu (1995).

 

Stále rovnako vysoké nároky

Požiadavka na vysokú kvalitu pretrváva aj po rokoch. Pod vedením Christiana Boirona ostávajú laboratóriá Boiron verné odkazu Jeana a Henriho Boirona. Dnes na kvalitu našich liekov dohliada viac ako 120 farmaceutov, ktorí sa neustále usilujú spájať úctu k tradíciám s inováciami.

Na tejto úlohe dosiahnuť excelentnosť pracujú s cieľom, aby sa homeopatické lieky v čoraz väčšej miere začleňovali do medicíny, aby boli čoraz užitočnejšie pre lekárov, lekárnikov a zdravie pacientov.