Bratislava, SKZmluva na dobu neurčitú032022

Vaša misia

Náplň práce

 • Organizovanie rôznych mítingov, podujatí, porád, stretnutí a školení.
 • Administratívna podpora jednotlivých zložiek manažmentu.
 • Komunikovanie s internými, externými partnermi, štátnymi inštitúciami a jednotlivými oddeleniami spoločnosti.
 • Vybavovanie telefonickej, mailovej a poštovej komunikácie.
 • Zabezpečovanie chodu kancelárie z personálneho, organizačného a technického hľadiska.
 • Evidovanie a archivácia dokumentov.
 • Príprava podkladov a prezentácii pre nadriadeného.
 • Koordinovanie činnosti podriadených pracovníkov v kancelárii.
 • Zabezpečovanie servisu, reklamácií, výmeny a modernizácie jednotlivých hnuteľných a nehnuteľných častí majetku.

Od apríla 2022


Váš profil

Profil kandidáta

 • anglický jazyk na úrovni C1, v ústnej a písomnej forme
 • francúzsky jazyk výhodou
 • administratívna skúsenosť (administratíva, asistent/ka, fakturácia, office manažment)
 • business korešpondenciu a balík MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • proaktívny prístup a motivácia učiť sa nové veci