Hovorí sa, že homeopatia…

Hovorí sa, že homeopatia...

O homeopatii ešte aj dnes pretrvávajú mnohé zažité predstavy. Tieto stereotypy sú často založené na neznalosti skutočnej povahy homeopatie a jej miesta v lekárskej praxi. Uveďme aspoň niekoľko mylných predstáv: homeopatia je rastlinná medicína; homeopatia je užitočná iba pre deti; homeopatii trvá dlho, kým začne účinkovať; homeopatiu používajú iba špecializovaní lekári-homeopati. Aby ste oddelili správne od nesprávneho:

Hovorí sa, že „homeopatia je rastlinná medicína“

Pravda i Lož

Homeopatia je často zamieňaná s bylinnou liečbou založenou na terapeutických výhodách rastlín. Okrem rastlín, homeopatia taktiež používa latky živočíšneho pôvodu (jed hadov, včiel, atrament zo sépie, vápenec z ustrice, atď.) a minerálneho alebo chemického pôvodu (grafit, síra, ortuť). Ďalší dôležitý rozdiel v homeopatii, základnej látke (rastlinnej, živočíšnej alebo minerálnej), je zriedený pre použitie vo veľmi malých dávkach. Preto populárny výraz „homeopatická dávka“.

Hovorí sa, že „homeopatickú liečbu môže predpísať iba lekár-homeopat“

Lož

Homeopati sú lekári, ktorí sa po štúdiu medicíny rozhodli absolvovať špecializované vzdelávanie zamerané na homeopatiu.

V súčasnosti okrem týchto špecialistov na homeopatiu používa homeopatické lieky vo svojej praxi množstvo ďalších lekárov: všeobecní lekári, pediatri, gynekológovia, chirurgovia, stomatológovia atď.

Aj lekárnici majú dôležitú úlohu, keďže pacientom môžu odporúčať homeopatickú liečbu. A napokon, od roku 2011 môžu vo Francúzsku predpisovať homeopatické lieky aj pôrodné asistentky.

Hovorí sa, že „nevieme, ako vlastne funguje homeopatia“

Lož

Vo svete sa uskutočňuje viacero vedeckých výskumov, ktorých cieľom je porozumieť tomu, ako pôsobia homeopatické lieky vo vysokom riedení, i keď mechanizmus účinku zatiaľ ešte nebol vysvetlený. Aby sme sa k tomu vysvetleniu dopracovali, bude nepochybne treba veľa trpezlivosti – ako to bolo aj v prípade mechanizmu účinku aspirínu (1971) a penicilínu (koniec 20. storočia). Skutočnosť, že zatiaľ nepoznáme mechanizmus účinku homeopatických liekov, však nebráni tomu, aby lekári a lekárnici mohli konštatovať, že homeopatia má blahodarné účinky na zdravie pacientov.

Hovorí sa, že „homeopatia je predmetom lekárskeho výskumu“

Lož

Homeopatia vzišla z výskumu: aby dokázal stanoviť a pochopiť spôsob účinku liekov, doktor Samuel Hahnemann experimentoval sám na sebe, na ľuďoch vo svojom okolí aj na svojich pacientoch.

Okrem toho klinické štúdie potvrdili účinnosť homeopatických liekov pri rôznych ochoreniach. Napríklad tím profesora Berrebiho, ktorý pôsobí v Toulouse, dokázal, že homeopatické lieky účinkujú proti bolesti pri nástupe laktácie po pôrode.

Odborníci na zdravotnú starostlivosť si na webovej lokalite Pubmed, najdôležitejšom vedeckom vyhľadávacom nástroji na svete, môžu prečítať viac ako 5 000 štúdií o homeopatii, ktoré boli zverejnené v odborných publikáciách.

Hovorí sa, že „homeopatii trvá dlho, kým začne účinkovať“

Pravda i Lož

Jednou z množstva možností, ktoré homeopatia ponúka, je, že ju možno predpísať na akútne (tie, ktoré sa objavujú náhle a vyskytujú sa príležitostne) aj na chronické ochorenia (tie, ktoré sa pravidelne opakujú).

V prípade akútnych ochorení lekár predpíše homeopatickú liečbu, ktorá sa užíva krátkodobo (niekoľko hodín alebo niekoľko dní), s cieľom rýchlo potlačiť príznaky ochorenia.

Čo sa týka chronických ochorení, lekár pacientovi predpíše homeopatickú liečbu, ktorú je potrebné užívať dlhší čas (spravidla niekoľko týždňov). V tomto prípade je cieľom liečby znížiť intenzitu a frekvenciu akútnych vzplanutí chronického ochorenia, napríklad v prípade sennej nádchy, chronickej sinusitídy, ekzému, herpesu atď.

Hovorí sa, že „homeopatia, to nie sú vlastne lieky“

Lož

Presne tak: praktizovanie homeopatie spočíva v tom, že lekár vyberie homeopatický liek, ktorý je vhodný na liečbu určitého ochorenia alebo príznaku.

Lieky vyrábané spoločnosťou Boiron sa podrobujú schvaľovaciemu procesu, na základe ktorého príslušné zdravotnícke orgány vydajú potrebné povolenie. Tento štatút lieku je zárukou kvality a odborným zdravotníckym pracovníkom aj pacientom garantuje, že sa im do rúk dostanú spoľahlivé prípravky (normy, farmaceutické kontroly, certifikácia atď.).

Tak ako v prípade každého iného lieku, kľúčovú rolu zohrávajú odborní zdravotnícki pracovníci, keďže práve oni vedia, ako sa homeopatické lieky majú správne používať. Požiadajte preto o radu svojho lekára alebo lekárnika.

Hovorí sa, že „že v homeopatii môže byť dávkovanie lieku rovnaké pre dospelého aj detského pacienta“

Lož

V homeopatii sa predpísaný liek môže líšiť v závislosti od pacienta, jeho profilu, zdravotnej anamnézy a príznakov, ktoré sa u neho prejavujú: preto dvaja pacienti môžu na to isté ochorenie dostať odlišnú liečbu.

Na druhej strane, čo sa týka užívaného množstva lieku v prípade malých a veľkých granúl, používa sa rovnaké množstvo bez ohľadu na hmotnosť a vek – či už ide o dospelého, dieťa alebo zviera (pri jednom užití je to spravidla 5 veľkých granúl alebo 1 dávka malých granúl).

Hovorí sa, že „homeopatických granúl sa nesmieme dotýkať prstami“

Lož

To, či sa dotýkame homeopatických granúl prstami, nijako neovplyvňuje ich kvalitu ani očakávané účinky.

Z hygienických dôvodov (keďže množstvo chorôb sa prenáša rukami) je však vhodné používať dávkovací vrchnáčik tubičky, keďže uľahčuje užívanie granúl bez toho, aby sme sa ich museli dotýkať.

Hovorí sa, že „mäta a káva sú nekompatibilné s homeopatickou liečbou“

Lož

Pri užití dávky homeopatických liekov sa odporúča mať prázdne a čisté ústa. Okrem toho by sme homeopatické lieky mali užívať medzi jedlami.

Ak mätu a kávu konzumujeme s dostatočným odstupom od užitia homeopatických liekov, nemá to žiaden vplyv na ich účinnosť.