Rozhovory s Christianom Boironom

 

.

Sociálny aspekt ako ústredný motív projektu Boiron

Christian Boiron bol od začiatku presvedčený, že firmu je možné riadiť aj inak: vymaniť sa z tradičnej opozície medzi vedením a zamestnancami a každého zapojiť do projektu, ktorý by všetkých dokázal stmeliť.

.

Podpora existencie so sociálnym rozmerom

Princíp „existencie so sociálnym rozmerom“, ktorým sa spoločnosť začala riadiť pred 40 rokmi, je predovšetkým iný postoj voči zamestnancom.

Počúvanie, komunikácia, ohľad, spoluúčasť na rozhodovaní: okrem mzdového ohodnotenia existuje množstvo faktorov, ktoré dokážu motivovať pracovníkov.

.

Spokojný zamestnanec = výkonný zamestnanec

Našu spoločnosť sme vybudovali na presvedčení, že sociálny a ekonomický aspekt predstavujú dva rozmery, ktoré sú navzájom neoddeliteľné. Za úspechom nášho projektu rozvoja homeopatie stojí predovšetkým spokojnosť a osobný rozvoj zamestnancov, ktoré sú zdrojom ich motivácie a výkonnosti.

.

Oddať sa práci celou dušou

Prvoradou úlohou manažéra je poskytnúť svojim podriadeným možnosť pracovať na spoločnom projekte a dať zmysel činnosti, ktorú každý zamestnanec vykonáva. Aby sme teda manažérom spoločnosti Boiron pomohli efektívnejšie riadiť zamestnancov, venujeme osobitnú pozornosť ich vzdelávaniu (komunikácia, spoznávanie seba samého atď.).