Spoľahlivosť homeopatických liekov

Za každým liekom vyrobeným laboratóriami Boiron stojí dôvera pacienta, ktorý si tento liek kúpi. Týmto sa riadi každý zamestnanec spoločnosti Boiron. Sme na to hrdí.

Lekári, lekárnici, laboratóriá: každý zo svojej pozície prispievame k lepšiemu zdraviu pacientov. Ako farmaceutický výrobca sme v prvom rade povinní garantovať, že homeopatické lieky sú spoľahlivé a maximálne kvalitné.

Preto chceme mať pod kontrolou celý proces výroby. Aby sme túto ambíciu dokázali naplniť, vyvinuli sme priemyselné technológie špeciálne prispôsobené potrebám výroby homeopatických liekov a sami si vyrábame všetky lieky predávané pod našou značkou.

Naším motorom je snaha o neustále zlepšovanie: na kvalitu našich liekov denno-denne dohliada 141 farmaceutov a pracovníci výroby laboratórií Boiron.

Ku svojej práci pristupujú svedomito a profesionálne, snažia sa dosiahnuť excelentnosť tým, že neustále hľadajú možnosti, ako skĺbiť úctu k tradícii s inováciami.

„Náš záväzok: umožniť vám, aby ste sa mohli s dôverou spoľahnúť na homeopatické lieky, ktoré sú užitočné pre odborníkov a prospešné pre vaše zdravie.“

                                                                                                                                                                                                                                                             Jean-Christophe Bayssat, námestník generálneho riaditeľa, zodpovedný farmaceut

GARANCIA KVALITY VSTUPNÝCH SUROVÍN

. Konštantná kvalita použitých látok

Naše homeopatické lieky sa vyrábajú z látok rôzneho pôvodu takým postupom, pri ktorom dochádza k ich riedeniu a dynamizácii. Pri identifikácii a zbere vstupných surovín spoločnosti Boiron pomáhajú kvalifikovaní odborníci, pričom uprednostňujú regionálnych partnerov a využívajú tak výhodu blízkosti dodávateľov. Je to tak aj v prípade niektorých jedov, ktorých ručný odber zabezpečuje renomovaná spoločnosť (v departmente Drôme vo Francúzsku) celosvetovo uznávaná vo svojom odbore. Ide o hadie jedy používané na terapeutické a výskumné účely. Čo sa týka zberu rastlín, u našich partnerov pravidelne vykonávame audit: kontrolujeme zberné stanovištia a dodržiavame záväzné pravidlá stanovené spoločnosťou Boiron. Po dodaní do laboratória sa vstupné suroviny podrobujú prísnej kontrole kvality.

Napríklad látky rastlinného pôvodu musia prejsť troma druhmi kontroly.

 • Organoleptická kontrola: overuje, či je dodaná várka zdravá (absencia choroby, vošiek) a čistá (žiadne cudzorodé telesá).
 • Botanická kontrola: umožňuje potvrdiť, či bol daný rastlinný druh správne identifikovaný.
 • Fyzikálno-chemická: umožňuje zistiť, či rastlinný materiál obsahuje požadované zložky tak, ako je stanovené v liekopise, a tiež kvantitatívne stanoviť zastúpenie jednotlivých zložiek.

. Malé a veľké granuly 100 % „made in Boiron“

„Na výrobu jednej patentovanej granuly Boiron je potrebných 16 dní“

Keďže laboratóriá Boiron chcú mať pod kontrolou celý proces výroby, sami si zabezpečujeme výrobu malých aj veľkých granúl, ktoré slúžia ako špecifický nosič pre homeopatické lieky.

Na tento účel sme vyvinuli špeciálny postup, ktorý je od roku 1972 patentovaný. Rovnaké know-how používame aj pri ostatných galenických formách, ktoré vyrábame: masti, tablety, očné kvapky atď. Tubičky Boiron vybavené dávkovačom granúl boli špeciálne vyvinuté pre naše lieky a pacientom uľahčujú užívanie liekov, keďže:

 • sa jednoducho používajú,
 • umožňujú nadávkovať presný počet granúl.

ZVLÁDNUTIE ŠPECIFÍK JEDINEČNÉHO LIEKU

Samuel Hahnemann – rigorózny vedec, lekár, ktorý stál pri zrode homeopatie – presne definoval jednotlivé fázy výroby. Kvalita homeopatických liekov ešte aj dnes závisí od dodržiavania tohto jedinečného postupu, preto máme dokonale zvládnutý každý krok.

„Dodávať odborníkom na zdravotnú starostlivosť po celom svete spoľahlivé homeopatické lieky: to je naše know-how.“

. Tradičné homeopatické riedenie s podporou najmodernejších technológií

Každé riedenie sa pripravuje podľa tradičných metodických postupov, ktoré sú od roku 1965 zapísané vo francúzskom liekopise a platia dodnes. Homeopatické riedenie sa uskutočňuje v našich laboratóriách v uzavretom boxe s laminárnym prúdením, pričom vzduch privádzaný z okolitého prostredia sa filtruje. Jednotka na úpravu vzduchu reguluje parametre tlaku, teploty a vlhkosti.

. Trojitá impregnácia: inovácia spoločnosti Boiron, ktorá sa stala referenčným postupom

V roku 1961 Jean Boiron vyvinul a nechal si patentovať postup trojitej impregnácie, ktorý zaručuje homogénnu impregnáciu granuly účinnou látkou, až do samotného jadra granuly. Trojitá impregnácia sa spočiatku vykonávala manuálne, no postupne sa celý postup štandardizoval, vďaka čomu je možné garantovať kvalitu jednotlivých krokov:

 • mikrorozprašovanie,
 • homogenizácia,
 • sušenie.

 INOVÁCIE V SLUŽBÁCH TRADÍCIE

. Moderný liek verný tradičným postupom

Od založenia našich laboratórií je naším poslaním zlepšovať technické podmienky výroby – len tak je možné zabezpečiť veľkokapacitnú výrobu homeopatických liekov, ktoré sú reprodukovateľné a spoľahlivé. Naše tímy denno-denne pracujú na tom, aby sa zachovala táto rovnováha medzi dodržiavaním tradičných postupov a neustálymi technologickými inováciami. Preto sme vyvinuli svoj vlastný priemyselný nástroj, ktorý je špeciálne navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky jedinečného procesu výroby homeopatických liekov: mechanická dynamizácia, trojitá impregnácia, malé a veľké granuly vyrábané na mieste atď. Tento priemyselný postup je zárukou dokonalej reprodukovateľnosti našich liekov, ktoré distribuujeme do celého sveta v rovnakej kvalite.

Na procese výroby našich liekov sa podieľa 460 zamestnancov..

. Kontrola kvality: vysoké nároky v každej fáze

Naši pracovníci vykonajú v rámci výrobného procesu približne 30 000 kontrol ročne. Kontrolu kvality zabezpečuje 60 pracovníkov a uskutočňuje sa v každom jednom kroku výrobného procesu. Máme k dispozícii vlastné špecializované laboratóriá.

 • Chemické laboratórium: Približne 4 000 analýz ročne
 • Bakteriologické laboratórium: Približne 23 000 kontrol ročne zameraných na kvalitu vstupných surovín.
 • Botanické laboratórium: Viac ako 3 000 vstupných kontrol ročne, ktoré zabezpečuje tím zložený z farmaceutov, chemikov a botanikov.

Výrobné prevádzky sa pravidelne podrobujú kontrole realizovanej Národnou agentúrou pre bezpečnosť liekov a zdravotníckych výrobkov (ANSM).

MIESTO HOMEOPATICKÝCH LIEKOV V BUDÚCNOSTI

. Zasadzujeme sa za uznanie a trvalú udržateľnosť homeopatie

V roku 1897 bol v Spojených štátoch amerických prvý raz publikovaný Homeopatický liekopis, ktorý v roku 1938 uznali americké zdravotnícke úrady. Vo Francúzsku boli vďaka práci Jeana Boirona homeopatické lieky zaradené do Francúzskeho liekopisu v roku 1965, čo bolo pred tým, ako homeopatiu v roku 1995 oficiálne uznal aj európsky liekopis. Od založenia našich laboratórií vyvíjame úsilie, aby boli naše lieky uznané a zaregistrované v čo najväčšom počte krajín, aby odborní zdravotnícki pracovníci mali k dispozícii čo najväčší výber liekov.

Tento rozvoj sa uskutočňuje v súlade s farmaceutickými predpismi, našimi požiadavkami na kvalitu a reprodukovateľnosť výrobného postupu.

. Ochrana životného prostredia a trvalá udržateľnosť rastlinných zdrojov

 • Podporujeme trvalú udržateľnosť rastlinných zdrojov.
 • Optimalizujeme vysledovateľnosť látok rastlinného pôvodu.
 • Chránime životné prostredie a biotopy.

Boiron dodržiava osvedčené postupy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) týkajúce sa zberu liečivých rastlín a má vypracované vlastné záväzné pravidlá zberu. Tieto záväzné pravidlá sa tiež vzťahujú na pestovanie druhov, ktoré sa nevyskytujú vo voľnej prírode (Calendula officinalis), a takisto druhov ohrozených zberom vzhľadom na používané množstvá (Valeriana officinalis).

„Uznanie homeopatických liekov, ktoré sa podarilo dosiahnuť Jeanovi a Henrimu Boironovi: to je naše dedičstvo.

Našou ambíciou je pokračovať v tejto práci.“

 

 

 

Rôznorodé vstupné suroviny

 • 53 % rastlinného pôvodu
 • 33 % minerálneho a chemického pôvodu
 • 14 % živočíšneho pôvodu

 

Kontrola kvality: vysoké nároky v každom okamihu

visuel bloc de droite

Naši pracovníci vykonajú v rámci výrobného procesu približne 30 000 kontrol ročne.