Messimymask

ENVIROMENTÁLNA POLITIKA V STREDE POZORNOSTI

 

Pokiaľ ide o navrhovanie a prevádzku našich budov, našich priemyselných zariadení alebo výrobu našich homeopatických liekov, kontrola rizík a vplyvov na životné prostredie je pre spoločnosť Boiron kľúčovou otázkou. Okrem dodržiavania platných predpisov sme zvolili prístup spočívajúci v neustálom zlepšovaní sa na mnohých úrovniach a to tak aby sme znížili environmentálnu stopu našich aktivít.

Zachovanie biodiverzity


Naše homeopatické lieky sú do veľkej miery vyvinuté na báze látok rastlinného pôvodu. Voľne rastúce rastliny zbierajú naši partneri v súlade s osvedčenými postupmi stanovenými Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Naše špecifikácie vyžadujú podporu trvalej udržateľnosti rastlinných zdrojov, optimalizáciu detekcie rastlinných látok, ako aj ochranu životného prostredia a biotopov.


Obmedzenie spotreby vody


Pri výrobe našich produktov inovujeme naše priemyselné zariadenia vždy, keď je to možné, vďaka technologickým riešeniam navrhnutých na optimalizáciu každého litra vody: riadenie a monitorovanie našej spotreby, zefektívnenie výrobných procesov, investície do inovatívnych technológií pre našu umývaciu vežu inštalovanú v roku 2015 atď.


Kontrola spotreby energie

 
Efektívne technické riešenia nám umožňujú integrovať princíp úspory energie do všetkých stavebných projektov alebo výmeny technických zariadení: tepelné čerpadlá, kondenzačné kotly, regulácia teploty v priestoroch, aplikácia RT 2012 do kancelárskych priestorov atď.


Znižovanie emisií do atmosféry

 
Vždy, keď je to technicky možné, uprednostňujeme znížovanie vypúšťania pri zdroji. Napríklad sme sa rozhodli nainštalovať kondenzačné kotly v našej fabrike v Messimy, aby sme obmedzili a zlepšili emisie našich kotolní. Naše chladiace jednotky pracujú so zelenými chladiacimi jednotkami a podliehajú prísnemu programu údržby. Napokon, umývacia veža inštalovaná v závode v Messimy na výrobu našich materských tinktúr bola overená francúzskym regionálnym riaditeľstvom pre životné prostredie, rozvoj a bývanie (DREAL) a ponúka všetky záruky z hľadiska ochrany životného prostredia.  

 

VEDELI STE, ŽE...?   

 

Naše 3 francúzske výrobné závody spadajú pod nariadenie ICPE (zariadenia klasifikované na ochranu životného prostredia) a podliehajú mnohým nariadeniam o prevencii environmentálnych rizík.

Znižovanie vypúšťania vody


 
S ohľadom na homeopatické riedenie účinných látok nevypúšťame žiadne lieky do vody. Riziko znečistenia vody v našich závodoch je obmedzené z dôvodu bezpečnosti produktov, s ktorými manipulujeme (cukor, etanol, vazelína). Naše závody sú však prísne monitorované. Interné analýzy sa vykonávajú každý týždeň a vzorky pravidelne odoberá schválené laboratórium. V rámci rozšírenia našej lokality v Messimy sme zriadili nový závod na predúpravu vody.

Odpadové hospodárstvo a triedenie

 
Recyklácia je jednou z našich priorít už dvadsať rokov a vďaka implementácii mnohých procesov zhodnocovania sme dosiahli úroveň excelentnosti: papier, plast, palety, kov, cukrová voda, zelený odpad, použité kazety atď.
 

 

KĽÚČOVÉ ČÍSLO

 

41 ton: množstvo kartónu, ktoré sme ušetrili za dva roky znížením počtu našich prezentačných jednotiek o 50 %.

VEDELI STE, ŽE?   

 

Vo všetkých krajinách, kde pôsobíme, sme vymenili všetky naše dieselové vozidlá za čisté, hybridné benzínové alebo elektrické vozidlá.
 

 

Zdielať :

Facebook
Linkedin
test@tes.fr