doc

1 z 3

lekárov denne predpisuje homeopatické lieky ¹.

pôrodná asistentka

78%

pôrodných asistentiek pravidelne predpisuje homeopatické lieky².

otec

58%

Francúzov chce, aby lekári predpisovali homeopatické lieky častejšie v kombinácii s tradičnými liekmi³.

(1) Study conducted by IPSOS on behalf of Weleda/Lehning/Boiron among 302 self-employed GPs representative of the population interviewed. Survey conducted from 4 to 13 March 2019. (2) “Self-employed midwives and homeopathy” study conducted in 2013 by Imago among 212 self-employed midwives. (3) “French people and homeopathy” computer graphics created by IPSOS, study among 2,000 individuals. October 2018

DODRŽOVANIE ZÁSAD ETIKY

 

Veľkú pozornosť venujeme transparentnosti a etike vo vzťahoch so všetkými zástupcami zdravotníckeho sektora. Aby sme obmedzili riziko najrôznejších podvodov, informovali sme všetky spoločnosti našej skupiny o odporúčaniach v oblasti internej kontroly a posilnili sme preventívne opatrenia.

Čo sa týka reklamy aj prieskumov na odborníkov v zdravotníctve, riadime sa referenčným dokumentom pre certifikácie, zverejneným Vrchným úradom pre zdravotníctvo v r. 2016. Riadime sa ním v oblasti propagácie, ale aj v oblasti deontológie a školení našich medicínskych reprezentantov. Všetky naše činnosti v oblasti reklamy sú akreditované a schválené akreditačnými orgánmi.

DODRŽIAVAŤ TRANSPARENTNOSŤ VO VZŤAHOCH

 

Vo Francúzsku dodržiavame zásady mechanizmu „transparentnosť vzťahov“ a na internetových stránkach transparence.sante.gouv.fr zverejňujeme informácie o výhodách poskytovaných odborníkom v zdravotníctve a ďalším aktérom z oblasti zdravotníctva.

V súlade so zákonom Sapin II sme nastolili politiku správnej praxe pre boj s korupciou a všetci naši pracovníci sú školení a oboznámení s týmto typom rizika.

docmask

PODPOROVAŤ HOMEOPATIU, KTORÁ ZDRUŽUJE ODBORNÍKOV V ZDRAVOTNÍCTVE A PACIENTOV

 

Homeopatia je lekármi používaná už 200 rokov a zakladá sa na ich praxi a lekárskych skúsenostiach.

Táto liečebná metóda sa dnes radí medzi medicínske disciplíny, pretože ponúka riešenie potrieb odborníkov v zdravotníctve, ktorí hľadajú spoluprácu. Homeopatické lieky môžu predpisovať lekári špecialisti aj praktickí lekári, môžu ich odporúčať pôrodné asistentky a lekárnici. Otvára sa tak možnosť dialógu medzi odborníkmi.

Pre lekárov, ktorí sú otvorení komplementárnym liečebným metódam, predstavuje homeopatia v riešení zdravia pacientov možnosť spolupráce s kolegami v rámci odboru, ako aj s kolegami z iných odborov.

PODPOROVAŤ HOMEOPATII, KTORÁ PRISPIEVA PROFESIONÁLNEMU USPOKOJENIU

 

Praktickí lekári homeopati vyhlasujú, že sú šťastnejší ako ich kolegovia praktickí lekári, ktorí sa homeopatiou nezaoberajú.

Zdroj „lekári homeopati a lekári-potenciálni homeopati: aké uspokojenie sa spája s ich praxou?“ inštitút A+A 2015, Francúzsko (základ = 200 praktických lekárov homeopatov a 200 praktických lekárov, ktorí sa homeopatiou nezaoberajú)

Svedectvá praktických lekárov homeopatov o osobných výhodách prameniacich z praktizovania homeopatie: majú viac duševného pokoja a viac slobody v ich osobnej praxi, a tiež intelektuálny záujem. Homeopatia totiž napomáha ich profesionálnemu uspokojeniu.

 

Zdielať :

Facebook
Linkedin
test@tes.fr