Pevne veríme, že duševné zdravie a psychická pohoda podporujú výkon. Táto sociálna filozofia nás prirodzene vedie k cieľu: vytvárať priaznivé podmienky a priateľské prostredie, aby každý zamestnanec mohol prosperovať.

INDIVIDUALIZOVANÝ PRÍSTUP K PRACOVNEJ DOBE

 

Nastavenie a personalizácia pracovného času je jedným z faktorov ovplyvňujúcich pohodu zamestnancov spoločnosti. V roku 2019 sa 19 % našich zamestnancov vo Francúzsku rozhodlo pracovať na čiastočný úväzok, aby si lepšie zorganizovali život a zároveň realizovali osobné projekty. V podobnom duchu dávame všetkým našim zamestnancom možnosť postupne znižovať pracovný čas pri zachovaní ich plnej mzdy, aby sme uľahčili prechod z pracovného života do dôchodku.

TÍM VENUJÚCI SA KVALITE ŽIVOTA V RÁMCI SPOLOČNOSTI

V závodoch v Sainte-Foy-lès-Lyon a Messimy má náš Conviviality Hub na starosti:

- vytváranie príjemného životného a pracovného prostredia, kde sa zamestnanci cítia príjemne;

- načúvanie zamestnancom a odovzdávanie informácií medzi rôznymi kontaktnými osobami, ako aj manažérskemu tímu;

- privítanie a sprevádzanie našich návštevníkov a poskytovateľov služieb;

- organizovanie logistiky podujatí so zodpovednými miestnymi dodávateľmi.

VEDELI STE, ŽE?

 

Boiron, predchodca "Happiness Officer" pozície! 

V roku 1983 urobila spoločnosť Boiron najinovatívnejšie rozhodnutie, keď vytvorila v tom čase pozíciu nazývanú „Housekeeper“, ktorej úlohou bolo zlepšovať duševnú pohodu zamestnancov v rámci spoločnosti.

bien-être salariémask

POHODU OVPLYVŇUJE AJ TO, ČO JETE

 

V spolupráci s naším partnerom podnikového stravovania sme vyvinuli množstvo akcií na poskytovanie „domácich“ potravín s dôrazom na čerstvé produkty z miestnych zdrojov všade, kde je to možné.

V roku 2019 pochádzalo 50 % zeleniny a 30 % mäsa na jedálnom lístku od miestnych výrobcov.

ZODPOVEDNÉ INICIATÍVY NA OŽIVENIE ČASU RELAXÁCIE

 

Naši zamestnanci sa, na dobrovoľnej báze, môžu zúčastniť na množstve podujatí v súlade s našou firemnou filozofiou: športových aktivít ako pilates, joga či BungyPump, ale aj konferencií/debát so zdravotnými témami.

Medzi iným, 5 úľov umiestnených v lokalite Messimy umožnilo poskytnúť workshopy našim zamestnancom o živote včiel a ich úlohe pri udržiavaní biodiverzity. V roku 2019 sa nazbieralo 16 kg medu, ktoré si môže v reštaurácii vychutnať každý.

Ďalší príklad zodpovednej iniciatívy: pri príležitosti podujatia Boiron 360° sme v spolupráci s našou podnikovou radou zorganizovali workshop na výrobu drevených lavíc. Vďaka zapojeniu mnohých dobrovoľníkov sme zrecyklovali naše nepoužívané palety, aby sme oživili vonkajšie plochy našich závodov.

 

BIEN ETREmask

1,6 milióna EUR v roku 2019: rozpočet nášho Sociálneho a hospodárskeho výboru na zabezpečenie množstva sociálnych, kultúrnych a športových aktivít pre našich zamestnancov.

Zdielať :

Facebook
Linkedin
test@tes.fr