Veríme, že rozmanitosť je zdrojom komplementárnosti, kreativity, sociálnej rovnováhy a ekonomickej efektívnosti. Zaviazali sme sa ju rozvíjať, aby sme podporili rovnaké príležitosti a dosiahli naše obchodné ciele.

NÁBOR BEZ DISKRIMINÁCIE

 

Naše rozhodnutia týkajúce sa náboru, interného povýšenia alebo sankcií/odchodu uchádzačov alebo zamestnancov sú založené výlučne na ich zručnostiach a schopnostiach. Veríme, že zručnosti majú prednosť a pomáhajú vyhnúť sa neobjektívnym úsudkom založených na stereotypoch.  

žena

71%

zamestnancov skupiny Boiron sú ženy.

žena

57%

manažérov sú ženy.

pani

17%

zamestnancov skupiny má menej ako 35 rokov.

granule

50%

zdravotne postihnutých zamestnancov v skupine odpracovalo viac ako 20 rokov

spolupracovník

18

rokov a 2 mesiace: priemerná dĺžka zamestnania v spoločnosti Boiron.

REŠPEKTOVANIE RODOVEJ ROVNOSTI

 

Od 1. marca 2019 je každá spoločnosť s viac ako 1 000 zamestnancami povinná zverejniť správu o rodovej rovnosti, ktorá je zložená z 5 ukazovateľov:

- rodové rozdiely v odmeňovaní;

- rozdiel v miere jednotlivých povýšení;

- rozdiel v členení pozícií;

- počet zamestnancov, ktorým bolo po návrate z materskej dovolenky zvýšená mzda;

- a rodová vyrovnanosť medzi 10 najlepšie zarábajúcimi.

Po rokoch odhodlania a iniciatív sme v roku 2020 získali skóre 94/100. Samozrejme, pokračujeme v našom zlepšovacom procese, aby sme preklenuli medzeru, kedykoľvek je to možné.

 

PODPORA NÁBORU MLADÝCH ĽUDÍ 

 

Každý rok podporujeme množstvo mladých ľudí, ktorí absolvujú vzdelávací program. Táto pokračujúca spolupráca nám dáva novú víziu výziev zajtrajška s cieľom poskytnúť týmto budúcim zamestnancom najlepšiu možnú podporu a pustiť sa do trvalého vzťahu win/win. Je to zmysluplná, zdieľaná skúsenosť pre nich, ako aj pre nás. V roku 2019 tvorilo naše tímy 129 mladých ľudí, ktorí absolvovali počiatočnú prípravu (v stážach a pracovno-študijných programoch).

  

 

Jeune femme devant une carte du mondemask

ODBORNÁ A AKTÍVNA INTEGRÁCIA ĽUDÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

 

Od roku 1987 presadzuje spoločnosť Boiron aktívnu politiku profesijnej integrácie ľudí so zdravotným postihnutím prostredníctvom uplatňovania 10 trojročných dohôd pokrývajúcich obdobie rokov 1989 až 2019, z ktorých všetky boli schválené francúzskym regionálnym oddelením pre podnikanie, hospodársku súťaž a spotrebiteľské záležitosti, Práca a zamestnanosť (DIRECCTE).

Odrážajú naše odhodlanie nerobiť žiadne rozdiely medzi zdravotne postihnutými zamestnancami a práceneschopnými zamestnancami, pokiaľ ide o povahu ich pracovnej zmluvy, ich zaradenie, odmeňovanie a ich prístup k vzdelávaniu alebo kariérnym príležitostiam.

Našu misiu v oblasti zdravotného postihnutia koordinuje osoba, ktorá sa tejto téme venuje na plný úväzok. Pomáhajú im kontaktné miesta pre postihnutých, ktoré sú prítomné na každej z našich francúzskych stránok. Ich cieľom je uľahčiť uznanie rozdielov a pomôcť ľuďom prosperovať.

Ich ciele sú zamerané na zamestnancov, ich manažérov a náborový tím prostredníctvom:

- mobilizácie každého, aby sme umožnili plnenie našej spoločenskej zmluvy,

- podpory pre nových zamestnancov a udržanie pracovných miest,

- a odbornej prípravy ako nástroja integrácie a udržania si zamestnania.

Zdielať :

Facebook
Linkedin
test@tes.fr