Viesť spoločnosť inak

Spokojnosť a osobný rozvoj v prospech výkonnosti

Christian Boiron bol vždy presvedčený, že firmu je možné riadiť a viesť aj iným spôsobom. Preto od roku 1974 začal v spoločnosti Boiron uplatňovať jedinečnú koncepciu medziľudských vzťahov. Tento originálny prístup je ešte aj dnes motorom, ktorý poháňa spoločnosť a motivuje zamestnancov pri každodenných aktivitách.

Filozofia spoločnosti Boiron vychádza z presvedčenia, že sociálny a ekonomický aspektdva rozmery spoločnosti, ktoré sa nesmú od seba oddeľovať ani jeden pred druhým uprednostňovať:

sociálny aspekt, keďže spoločnosť pre svoje napredovanie potrebuje príspevok každého jedného zamestnanca, jeho know-how, schopnosti a motiváciu; preto uzrela svetlo sveta séria dohôd, ktoré podporujú spokojnosť a osobný rozvoj zamestnancov;

ekonomický aspekt, keďže každá sociálna inovácia potrebuje udržateľný zdroj financovania. Od roku 1979 „zakladateľská“ dohoda zapája zamestnancov do ekonomickej výkonnosti spoločnosti. Ukazovateľom dosiahnutých výsledkov je koeficient výkonnosti.

 

Originálne dohody, ktoré uvádzajú do života filozofiu spoločnosti Boiron

Táto filozofia sa konkrétne uplatňuje v praxi od 70. rokov 20. storočia, a to prostredníctvom približne tridsiatich dohôd, ktoré sa podarilo podpísať a následne podľa potreby prispôsobiť či predĺžiť.

 

Finančná zainteresovanosť zamestnancov na raste spoločnosti

 

  • Umožniť individuálne riadenie pracovného času.
  • Viesť každého zamestnanca k objavovaniu vlastnej umeleckej tvorivosti.
  • V rámci osobného rozvoja ponúknuť zamestnancom program vzdelávania.
  • Podporovať integráciu zdravotne znevýhodnených osôb.
  • Dať zamestnancom možnosť využívať program zamestnaneckého sporenia atď.

 

Postupom času tieto dohody umožnili vytvoriť nové formy vzťahov medzi spoločnosťou a jej zamestnancami, keďže podporujú počúvanie ich názorov, komunikáciu a kolektívnu výkonnosť.

 

Existencia so sociálnym rozmerom

image coeur

„Podieľať sa na rozvoji projektu spoločnosti: propagácia homeopatie je dôležitá pre zdravie ľudí na celom svete.“

Pozrieť si rozhovory s Christianom Boironom#