Pozvánka

Kompletný program podujatia si stiahnite tu.

Pozývame vás na kurz s názvom „Základný modul CEDH“ v termíne 12. – 13. 9. 2020.

*Základný modul CEDH

Fyzická osobaPrávnická osoba

Základné údaje

*povinné údaje
 

Korešpondenčná adresa účastníka

*povinné údaje

Kontakt

*povinné údaje

Fakturačné údaje

(poplatok uhradiť do 25.8.2020 )

(Účastníci obdržia zo vzdelávacieho podujatia tlačenú verziu prednášok.)

Odoslanie prihlášky

*povinné údaje

Odoslaním tejto prihlášky sa záväzne prihlasujem na zvolené vzdelávacie podujatie. Súhlasím s úhradou registračného poplatku na účet spoločnosti BOIRON SK s. r. o. – FR76 3000 7999 9927 5423 5200 044, SWIFT: NATXFRPPXXX, najneskôr do 25.8.2020.
V prípade neúčasti sa registračný poplatok nevracia.

Do správy pre prijímateľa prosím uviesť: Priezvisko, názov a termín podujatia.

* Registrácia s povinnosťou platby

Ubytovanie ánonie

Ak áno, špecifikujte typ izby a termín:

Týmto dávam súhlas spoločnosti BOIRON SK s. r. o., na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tejto prihláške na účel spracovania prihlášok, a rozosielanie informačných e-mailov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomnou formou.

Poznámka
Po uhradení poplatku Vám bude zaslaná faktúra, ktorú považujte za doklad o zaplatení.