Kontakt

Ak sa chcete na nás obrátiť...

Sídlo spoločnosti BOIRON SK:

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Tel: +421 2 59 201 811
e-mail: boiron@boiron.sk
e-mail

Korešpondenčná adresa:

BOIRON SK, s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
Westend Square
841 04 Bratislava

Fakturačné údaje:

BOIRON SK, s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Tel.: +421 2 59 201 811
Fax: +421 2 59 201 820
E-mail: boiron@boiron.sk
IČO: 35 738 243
IČ DPH: SK2020251882

Hlásenie nežiaducich účinkov ŠÚKL

Nežiaduce účinky liekov môžete hlásiť na Štátny ústav pre kontrolu liečiv
číslo tel.: +421 2 50 701 206
e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk
webový portál na hlásene: https://portal.sukl.sk/eskadra/.

Hlásenie nežiadúcich účinkov Boiron SK, s.r.o.

Podozrenie na nežiaduce účinky liekov a ďalšie informácie o bezpečnosti liekov môžete nahlásiť aj spoločnosti BOIRON SK, s.r.o.
číslo tel.: +421 2 59 201 811, +421 911 295 680
e-mail: farmakovigilancia@boiron.sk

email

Sídlo spoločnosti

BOIRON SK, s.r.o. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava

Boiron vo Francúzsku

Boiron, francúzska spoločnosť: sídlo spoločnosti a takisto 4 výrobné prevádzky sa nachádzajú vo Francúzsku.

Boiron vo svete

Spoločnosť Boiron rozvíja svoje aktivity aj v zahraničí: 20 pobočiek, zastúpenie takmer v 50 krajinách.