logo boiron

Homeopatia – šetrný spôsob liečby

Homeopatická liečba je uznaná Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako systém zdravotnej starostlivosti. Používa homeopatické lieky, spolupracuje s odborníkmi v oblasti zdravotníctva a opiera sa o filozofiu zdravotnej starostlivosti, ktorá vychádza z niekoľkých princípov.

Valerie Poinsot Boiron

Každý musí mať právo liečiť sa šetrne, bez toho aby si škodil, bez vplyvu na životné prostredie. Táto potreba účinnosti a prirodzenosti, súvisiacej so životným prostredím predstavuje skutočný základ našej vízie zdravia.

Vyrábame homeopatické lieky, ktoré sú predpisované alebo odporúčané odborníkmi v zdravotníctve a ktoré umožňujú liečiť všetkých pacientov od najmladších po najstarších: tehotné ženy, deti, seniorov... atď.

V homeopatii považujeme každého človeka za jedinečného.

Valérie Lorentz-Poinsot, generálna riaditeľka Boiron

Homeopatia: Viac ako len lieky – kompletný systém starostlivosti

Homeopatická liečba je uznaná Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako systém zdravotnej starostlivosti. Používa homeopatické lieky, spolupracuje s odborníkmi v oblasti zdravotníctva a opiera sa o filozofiu zdravotnej starostlivosti, ktorá vychádza z niekoľkých princípov:

 • účinnosť a bezpečnosť homeopatických liekov,
 • prevencia,
 • pacient berie svoje zdravie do vlastných rúk,
 • celostný prístup k pacientovi,
 • prispôsobený a individualizovaný prístup k liečbe.

Celostný prístup k pacientovi

Homeopatická liečba umožňuje zaoberať sa pacientom i jeho chorobou, nie len chorobou samotnou.

Individualizovaná homeopatická liečba

Homeopatia je takzvaný „individualizovaný“ liečebný systém, pretože pozerá na každého človeka ako na jedinečného a zohľadňuje jeho individuálnu reakciu. Každá homeopatická liečba, aj na symptomatickej úrovni, tak môže byť individualizovaná.

Ak chcete zdokonaliť svoje vedomosti o homeopatii, preštudujte si sekciu FAQ:

Lepšie spoznať homeopatiu

Ako užívať homeopatiu

médecin

Liečba, ktorá patrí do konvenčnej ale aj alternatívnej medicíny

Rovnako ako alopatické lieky, sú aj tie homeopatické zapísané do francúzskych a európskych liekopisov od roku 1965 a 1995 a sú tak zdravotníckymi agentúrami mnohých krajín registrované ako lieky.

Sú predpisované a odporúčané odborníkmi v zdravotníctve, ako sú lekári, pôrodné asistentky a lekárnici, ktorí túto starostlivosť zastrešujú a garantujú tak správnosť liečby aj bezpečnosť pacientov.

Homeopatia tiež patrí do oblasti alternatívnej medicíny, niekedy tiež nazývanej prírodnou medicínou. Lieči choroby a symptómy v celostnom a / alebo symptomatickom prístupe. Rieši prevenciu a recidívu chorôb pomocou terénnej liečby. Zlepšuje aj kvalitu života pacientov pri liečbe onkologických ochorení a pomáha zmierňovať príznaky pri liečbe ťažkých chronických chorôb.

Liečba šetrná k organizmu

Homeopatická liečba nie je „anti“. Homeopatická liečba nejde proti fyziologickým javom. Naopak, sprevádza ich. Paralelne k tomu spĺňa rastúci dopyt po prírodných liekoch zo strany pacientov: rešpekt k fyziológii, bez chemických látok predpisovaných podľa telesnej váhy a bez toxických účinkov pre organizmus.

Odpoveď na výzvy verejného zdravotníctva

Homeopatia predstavuje spoľahlivú liečbu bez rizika pre pacientov a ponúka tak odpovede na niektoré zásadné výzvy verejného zdravotníctva, stanovené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).

 • Umožňuje preventívne konať v rámci veľkého počtu ochorení.
 • Prispieva k boju proti rezistencii voči antibiotikám.
 • Zabraňuje rizikám interakcie s inými liekmi pri polymedikácii.
 • Obmedzuje nadmernú spotrebu liekov.

Homeopatia, ktorá je šetrná k jednotlivcovi, predstavuje takisto zodpovednú voľbu v spoločenskom meradle.

soigner-respectueuse

Lieky šetrné k životnému prostrediu

Výroba homeopatických liekov má zanedbateľný dopad na životné prostredie (pozri environmentálna politika spoločnosti Boiron). Navyše, na rozdiel od konvenčných liekov, dôsledkom užívania homeopatických liekov nie je odpad, ktorý by bolo nutné likvidovať v čističkách odpadových vôd.

Liečba bez iatrogénneho vplyvu konvenčných chemických spôsobov liečby

Konvenčné lieky sú potrebné pri liečbe mnohých ochorení, ale zároveň môžu mať pri samostatnom alebo kombinovanom užívaní viac či menej vážne vedľajšie účinky na zdravotný stav pacientov a môžu spôsobovať iatrogéniu (poškodenie zdravia spôsobené liekmi).

Vzhľadom k svojmu zloženiu nepredstavujú homeopatické lieky iatrogénne riziko a preto je možné používať ich samostatne ako možnosť prvej voľby, ak je to vhodné, alebo spoločne s ďalšími konvenčnými liekmi.

 • Anti-inflammatoires non stéroïdiens

  -46%

  nesteroidných protizápalových liekov (NSAID) pri muskuloskeletálnych ochoreniach¹.

 • antibiotiká na infekcie

  -57%

  antibiotík pri infekciách horných dýchacích ciest¹.

 • granule

  -59%

  psychotropných látok pri úzkostiach a poruchách spánku¹.

1 NCCIF (Národné stredisko pre doplnkovú a celostnú zdravotnú starostlivosť – USA)