logo boiron

Naša filozofia

Filozofia založená na rešpekte a angažovanosti.

Zatiaľ čo verejné zdravotníctvo čelí stále väčšiemu počtu výziev, naše zdravotné systémy sa musia uberať smerom ku globálnejšiemu a zodpovednejšiemu prístupu, ktorý bude brať do úvahy stále informovanejších pacientov, ktorí sú si vedomí nutnosti preventívnej starostlivosti o svoje zdravie. Práve preto sa spoločnosť Boiron zaviazala, že bude presadzovať humánnejšiu medicínu, ktorá sa riadi rešpektom a udržateľným rozvojom.

Prístup, ktorý rešpektuje pacienta

Homeopatia ponúka účinné a bezpečné liečebné riešenia, založené na rešpekte pacienta a fungovania ľudského organizmu. Homeopatia je súčasťou medicíny ako takej.

Tento globálny a individualizovaný prístup, ktorý je pre homeopatiu vlastný, zaväzuje k zodpovednosti pomáhať pacientovi v jeho liečbe, a to spolu s ostatnými aktérmi verejného zdravia. Naša pomoc spočíva v ponuke a disponibilite kvalitných homeopatických liekov.

Viac o vzťahoch s pacientmi

Transparentnosť a etika

Starostlivosť o pacienta a jeho liečba musia byť výsledkom spoločného rozhodovania jednotlivých aktérov zdravotnej starostlivosti. Ako farmaceutická spoločnosť musíme odovzdávať informácie odborníkom: lekárom špecialistom, praktickým lekárom, pôrodným asistentkám, lekárnikom... Ku každému odborníkovi v zdravotníctve vždy pristupujeme s rešpektom k vybranej liečebnej terapii, ctíme transparentnosť vzťahov a etické pravidlá spojené s našou činnosťou v oblasti farmácie.

Podrobnejšie o záväzkoch spoločnosti Boiron voči odborníkom v zdravotníctve
 • Slováci a homeopatia

  40%

  Pre 40% Slovákov je homeopatia preferovanou voľbou pri niektorých zdravotných problémoch(1)

 • užívateľ homeopatie

  44%

  Slovákov vníma homeopatiu ako "prírodnú" (1)

 • lekár homeopat

  52%

  Slovákov vie, že homeopatické lieky môžu byť odporúčané skúseným lekárom/ odborníkom (internistom, pediatrom a pod.) (1)

 • tuby granule

  32%

  Slovákov vie, že homeopatické lieky sú registrované ŠÚKLom (Štátny ústav na kontrolu liečiv) a sú prísne kontrolované. (1)

(1) Vnímanie homeopatickej liečby, realizovaný spol. 2muse na vzorke 714 respondentov, kvantitatívny ad-hoc prieskum, reprezentatívna vzorka slovenskej populácie vo veku 18-60 rokov, január 2019