logo boiron

Výskum a inovácie

Výskum a inovácie v službách historického know-how

Christian Boiron

Homeopatia, na rozdiel od toho, čomu by niektorí chceli veriť, sa zrodila z vedy; predstavuje úplný začiatok experimentálnej farmakológie a dôležitý míľnik v histórii medicíny a liekov.

Christian Boiron (2019)

Výskum orientovaný na celkové zdravie pacientov

Celý náš výskum sa sústredí na komplexný prístup k pacientom s cieľom pochopiť a naplniť ich potreby na zlepšenie kvality ich života. Jeho účelom je udržiavať účinnosť, užitočnosť a bezpečnosť našich liekov poskytovaním objektívnych informácií zdravotníckym pracovníkom, ktorí ich predpisujú, a zdravotníckym orgánom, ktoré ich posudzujú.

Ide o mnohostranný prístup, založený na:

- posudzovaní našich hlavných špecialít v ich známych indikáciách a v nových indikáciách,

- pochopení farmakológie a spôsobu účinku infinitezimálnych riedení,

- poskytovaní terapeutických riešení závažných ochorení (napr. výskum v podpornej starostlivosti, neurodegeneratívne ochorenia), kde terapeutické potreby zostávajú významné

- demonštrovaní výhod homeopatie pre verejné zdravie,

- modernizovaní našich výrobných procesov s cieľom neustáleho zlepšovania kvality našich liekov.

Výskum, inovácie a historická odbornosť

Od ich vzniku naše laboratóriá neustále inovujú a vyvíjajú svoje vlastné priemyselné vybavenie, aby sa prispôsobilo jedinečnému procesu výroby homeopatických liekov. Zaručujú dokonalú reprodukovateľnosť našich liekov a zároveň nám umožňujú ponúkať rovnakú kvalitu na celom svete.

outil

Tradičné homeopatické riedenie podporované špičkovými technológiami

Každé riedenie sa realizuje v súlade s tradičnými metódami, ktoré sú uvedené vo francúzskom liekopise z roku 1965, a ktoré platia dodnes. Homeopatické riedenie sa vykonáva v našich laboratóriách v komore s laminárnym prúdením, ktorá filtruje okolitý vzduch. Jednotka na úpravu vzduchu sa používa na reguláciu nastavenia tlaku, teploty a vlhkosti.

Automatizovaná dynamizácia: zaručená reprodukovateľnosť

Základným krokom pri príprave homeopatického roztoku je dynamizácia, ktorá sa vykonáva mechanicky pomocou „dynamizéra“. Tento proces zaručuje reprodukovateľnosť frekvencie, trvania a amplitúdy vrážok: 150 po dobu 7 sekúnd. Výsledkom je, že dynamizácia je úplne identická od jedného riedenia k ďalšiemu.

Trojitá impregnácia: inovácia Boiron, ktorá sa stala referenciou

V roku 1961 Jean Boiron patentoval proces trojitej impregnácie, ktorý zaručoval rovnomernú impregnáciu aktívnej zložky do jadra granuly. Pôvodne sa vykonávala ručne. Trojitá impregnácia je teraz štandardizovaná, aby bola zaručená kvalita v rôznych fázach procesu: mikrorozprašovanie, homogenizácia a sušenie.

triple imprégnation

Vedeli ste, že...?

Homeopatia bola pridaná do francúzskeho liekopisu v roku 1965, predtým ako bola uznaná európskym liekopisom v roku 1995.

Integrované výskumné laboratórium spolupracujúce s uznávanými partnermi

Boiron má vlastné výskumné laboratórium, ktoré má na starosti skúmanie farmakologických a biochemických procesov našich liekov v rámci rôznych typov bunkových kultúr. Jeho základná a klinická výskumná činnosť sa zásadne rozvíja v oblasti infekcií dýchacích ciest a centrálneho nervového systému, podpornej starostlivosti v onkológii a traumatológii.

Výskum vykonávame aj v partnerstve s univerzitnými, akademickými a nemocničnými výskumnými a odbornými centrami vo Francúzsku a v zahraničí.

Partenaires recherche scientifique

Výskum v súlade s etickými pravidlami

Naše výskumné aktivity majú obmedzený dopad na životné prostredie. Spolupracujeme len s laboratóriami schválenými etickou komisiou a pravidelne kontrolovanými zástupcami z rezortných riaditeľstiev zodpovedných za ochranu obyvateľstva (DDPP).

Toto oprávnenie zaručuje súlad s európskou legislatívou, a teda okrem iného aj uplatnenie pravidla 3R: Znížiť, spresniť, nahradiť (Reduce, Refine, Replace). Tieto právne predpisy zohľadňujú aj životné podmienky zvierat: ich pohodu a zníženie bolesti, kedykoľvek je to možné.