logo boiron

Podpora duševného zdravia našich zamestnancov

Pevne veríme, že duševné zdravie a psychická pohoda podporujú výkon. Táto sociálna filozofia nás prirodzene vedie k cieľu: vytvárať priaznivé podmienky a priateľské prostredie, aby každý zamestnanec mohol prosperovať.

Individualizovaný prístup k pracovnej dobe

Nastavenie a personalizácia pracovného času je jedným z faktorov ovplyvňujúcich pohodu zamestnancov spoločnosti. V roku 2022 sa 12 % našich zamestnancov vo Francúzsku rozhodlo pracovať na čiastočný úväzok, aby si lepšie zorganizovali život a zároveň realizovali osobné projekty. V podobnom duchu dávame všetkým našim zamestnancom možnosť postupne znižovať pracovný čas pri zachovaní ich plnej mzdy, aby sme uľahčili prechod z pracovného života do dôchodku.

Tím venujúci sa kvalite života v rámci spoločnosti

V závodoch v Sainte-Foy-lès-Lyon a Messimy má náš Conviviality tím na starosti:

  • vytváranie príjemného životného a pracovného prostredia, kde sa zamestnanci cítia príjemne,
  • načúvanie zamestnancom a odovzdávanie informácií medzi rôznymi kontaktnými osobami, ako aj manažérskemu tímu,
  • privítanie a sprevádzanie našich návštevníkov a poskytovateľov služieb,
  • organizovanie logistiky podujatí so zodpovednými miestnymi dodávateľmi.

Vedeli ste, že...?

Boiron, predchodca "Happiness Officer" pozície!

V roku 1983 urobila spoločnosť Boiron najinovatívnejšie rozhodnutie, keď vytvorila v tom čase pozíciu nazývanú „Housekeeper“, ktorej úlohou bolo zlepšovať duševnú pohodu zamestnancov v rámci spoločnosti.

bien-être salarié

Pohodu ovplyvňuje aj to, čo jete

V spolupráci s naším partnerom podnikového stravovania sme vyvinuli množstvo akcií na poskytovanie „domácich“ potravín s dôrazom na čerstvé produkty z miestnych zdrojov všade, kde je to možné.

BIEN ETRE

Zodpovedné iniciatívy na oživenie času relaxácie

Naši zamestnanci sa na dobrovoľnej báze môžu zúčastniť na množstve podujatí v súlade s našou firemnou filozofiou: športových aktivít ako pilates, joga, ale aj konferencií/debát so zdravotnými témami.

Okrem iného, 5 úľov umiestnených v lokalite Messimy umožnilo poskytnúť workshopy našim zamestnancom o živote včiel a ich úlohe pri udržiavaní biodiverzity. V roku 2021 sa nazbieralo 70 kg medu, ktoré si môže v reštaurácii vychutnať každý.

Ďalší príklad zodpovednej iniciatívy: pri príležitosti podujatia Boiron 360° sme v spolupráci s našou podnikovou radou zorganizovali workshop na výrobu drevených lavíc. Vďaka zapojeniu mnohých dobrovoľníkov sme recyklovali naše nepoužívané palety, aby sme oživili vonkajšie plochy našich závodov.

1,3 milióna EUR v roku 2022: rozpočet nášho Sociálneho a hospodárskeho výboru na zabezpečenie množstva sociálnych, kultúrnych a športových aktivít pre našich zamestnancov.