logo boiron
Podpora

Po boku pacientov

Sledujte nás na

 • tuby granule

  40%

  Pre 40% Slovákov je homeopatia preferovanou voľbou pri niektorých zdravotných problémoch (2)

 • ženy

  72%

  pacientov vo Francúzsku pocítilo pozitívne účinky, keď naposledy užívali homeopatický liek kvôli zdravotným problémom. (1)

 • farmaceut

  38%

  Slovákov sa stretlo s odporúčaním na homeopatické lieky od lekára alebo lekárnika. (2)

(1) “French people and homeopathy” study conducted by IPSOS among 2,000 individuals. October 2018.
(2) “Vnímanie homeopatickej liečby", prieskum realizovaný spol. 2muse na vzorke 714 respondentov, kvantitatívny ad-hoc prieskum, reprezentatívna vzorka slovenskej populácie vo veku 18-60 rokov, január 2019

Zaručiť kvalitu liekov

Dôkladne ovládame koncepciu aj výrobu našich liekov.

Viac o našich požiadavkách na kvalitu

Počas celého výrobného procesu vykonávame mnohé a časté kontroly, aby sme zaistili spoľahlivosť a bezpečnosť našich liekov. Spĺňajú pravidlá Správnej výrobnej praxe (GMP) a nároky lokálnych registračných procesov pre uvedenie na trh (AMM) či registrácie homeopatických liekov (EH). Obdržanie týchto povolení zaručuje našim pacientom, že budú mať k dispozícii kvalitné a bezpečné lieky.

Informovať úplne transparentným spôsobom

Podľa súčasných vedeckých poznatkov sú homeopatické lieky vo svojej podstate netoxické a vedľajšie účinky vyvolávajú len celkom výnimočne. Aj napriek vysokým stupňom riedenia východiskových látok, ktoré sú účinnou látkou našich liekov, sa stále usilujeme o zamedzenie prípadného výskytu neznámych nežiaducich účinkov. Za týmto účelom sme zaviedli farmakovigilančný proces, ktorý:

- sleduje a inštitúciám verejného zdravia oznamuje všetky nežiaduce účinky, ktoré sa prejavili pri užívaní konkrétneho lieku,

- aktualizuje písomnú informáciu pre používateľov,

- a informuje nielen odborníkov v zdravotníctve, ale aj pacientov.

Vedeli ste, že...?

Telefónne číslo 0800 10 10 20 je číslom informačného oddelenia spoločnosti Boiron, určeným na zodpovedanie odborných otázok. Naši špecialisti každoročne zodpovedajú viac ako 22 000 otázok.