logo boiron

Humánna a spoločensky zodpovedná spoločnosť

Spoločensky zodpovedná spoločnosť s ľudským prístupom.

valérie lorentz poinsot

Od 70. rokov chcel Christian Boiron dokázať, že podnikanie možno viesť inak, zosúladením ekonomických cieľov so sociálnymi otázkami. Zdieľam túto ambíciu, ktorá je základom vývojového a organizačného modelu spoločnosti Boiron, a som hrdá, že ju dnes môžeme uviesť do života. Budeme preto pokračovať, tak ako od začiatku, v maximálnej snahe chrániť prírodu, ktorá je zdrojom našich surovín, rešpektovať našich zamestnancov, ktorí pracujú najlepšie ako vedia, a uspokojiť našich zákazníkov, ktorí teraz viac ako kedykoľvek predtým, potrebujú chrániť svoje zdravie.

Valérie Lorentz-Poinsot, generálna riaditeľka Boiron

Záväzok: rešpekt

Video angažovanosť

Humanistická vízia

Rešpektovanie pacientov a zdravotníckych pracovníkov poskytovaním kvalitných, spoľahlivých a bezpečných homeopatických liekov.

Zistiť viac

Prijímanie opatrení a krokov pre ochranu životného prostredia potrebných na obmedzenie vplyvu našej činnosti a na ochranu prírodných zdrojov.

Zistiť viac

 • service-info

  22 000

  počet odpovedí, ktoré každý rok poskytuje Informačné oddelenie spoločnosti Boiron pacientom a zdravotníckym pracovníkom.

 • spolupracovník

  15 rokov

  a 8 mesiacov: priemerná dĺžka zamestnania zamestnancov Boiron.

 • rovnosť žien a mužov

  93/100

  naše skóre indexu rodovej rovnosti v roku 2022.

 • obal

  41 ton

  množstvo obalov, ktoré sme ušetrili za dva roky

Firemná filozofia spoločnosti Boiron bola vždy poháňaná skutočnou túžbou, zdieľanou všetkými, zaviazať sa zlepšovať zdravie každého, podporovať ľudské vzťahy, zlepšovať pohodu v práci a aktívne prispievať k ochrane našej planéty.

Hmatateľne uplatňovaná sociálna politika

Humanistický duch Boiron bol v spoločnosti veľa rokov uplatňovaný veľmi hmatateľným spôsobom. Iniciatívy, zavedené Christianom Boironom v 70. rokoch, ktorými je sociálna politika našej spoločnosti známa, stále existujú. V priebehu rokov boli upevnené inými aktivitami, ktoré sú v súlade s našimi predstavami o rešpekte a záväzku.

United Nations

Prístup v súlade s cieľmi OSN

V súčasnosti je stratégia spoločenskej zodpovednosti definovaná vedením spoločnosti Boiron v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja stanovenými Organizáciou Spojených národov do roku 2030.