logo boiron

Naše prírodné zdroje

Tu sa dozviete o histórii, botanických vlastnostiach, účinných látkach a terapeutických účinkoch hlavných surovín, ktoré spracovávame na podporu vášho zdravia.

Príroda ako zdroj inovácií

Využívame prírodné bohatstvo a používame najmenej 1 500 surovín uvedených v liekopise. Táto rozmanitosť je skutočnou príležitosťou, ktorú nám ponúka naše životné prostredie. Ako výrobcovia, ktorí si uvedomujú svoju zodpovednosť voči prírode, sme presvedčení, že je nevyhnutné rešpektovať ju a chrániť tieto vzácne zdroje.

Na dosiahnutie tohto cieľa sme zaviedli sériu opatrení zameraných na zachovanie biodiverzity a zníženie našej environmentálnej stopy. Zdroje získavame zodpovedne a eticky a udržiavame vyvážené vzťahy so všetkými našimi dodávateľmi. Okrem toho sme sa zaviazali zabezpečiť udržateľnosť surovín tým, že sme sa rozhodli rozumne využívať prírodné zdroje.

Každý deň posilňujeme náš záväzok k medicíne, ktorá je ohľaduplnejšia k ľuďom a životnému prostrediu. Tým, že si vážime prírodnú rozmanitosť a prijímame udržateľné postupy, pomáhame vytvárať svet, v ktorom zdravie a ochrana prírody idú ruka v ruke.