logo boiron

Pre integratívnu medicínu zameranú na človeka

Zdravie je výsledkom fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody a nespočíva iba v absencii choroby alebo telesného neduhu.

Predhovor k Ústave Svetovej zdravotníckej organizácie, 22. júl 1946

lekári

Integratívna medicína - liečba, ktorá spája všetky ostatné

Vzhľadom na to, že zdravie dnes nie je definované len ako absencia choroby, ale ako stav úplnej fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody, medicína musí smerovať k prístupu zameranému na jednotlivca, vďaka individualizovanej starostlivosti. Vo svete sa preto v synergii s konvenčnou medicínou stále viac používajú aj komplementárne prístupy. Zodpovedajú potrebe poskytnúť pacientovi nielen liečbu, ale aj patričnú starostlivosť.

V rámci tohto prístupu integratívna medicína predstavuje prirodzenú zmenu celkového vnímania medicíny. Tento koncept koordinovane spája konvenčnú medicínu s komplementárnym spôsobom liečby. Pokiaľ ide o účinnosť a bezpečnosť navrhovaných metód, vychádza integratívna medicína z vedeckých dôkazov. Okrem toho považuje každého pacienta za jedinečného. Pacient je aktívnym strojcom svojho vlastného zdravia. Je zohľadňovaný jeho životný štýl, strava, fyzická aktivita a celkový pocit pohody, rovnako ako jeho duševné nastavenie a presvedčenia.

Vedeli ste, že...?

Svetová zdravotnícka organizácia zahŕňa do svojej definície integratívnej medicíny rôzne farmakoterapie a liečebné terapie ako je liečba bylinami, naturopatia, akupunktúra, chiroprax, osteopatia a súvisiace liečebné systémy ako je joga, tai-či, či-kung, termálna medicína...atď.

kvet

Homeopatia - súčasť integratívnej medicíny

Homeopatia je stelesnením integratívnej medicíny, pretože zdieľa jej princípy a spôsoby starostlivosti.

Je v súlade aj s konvenčnou medicínou, lebo využíva lieky a pracujú s ňou odborníci v zdravotníctve. Patrí tiež medzi komplementárne spôsoby liečby. Umožňuje starať sa o pacientov tak, aby sa zlepšila ich kvalita života, pričom z nich urobí aktívneho strojcu ich vlastného zdravia.

Homeopatia reaguje súčasne na potrebu liečiť – „CURE“, i potrebu starať sa – „CARE“.

Thierry Boiron

Milióny lekárov, lekárnikov, pôrodných asistentiek, zubárov, veterinárov, pacientov po celom svete každý deň vidia bezpečnosť, užitočnosť a účinnosť homeopatických liekov: prečo im nedôverovať?

Viac ako kedykoľvek predtým potrebuje ľudstvo medicínu bohatú na rôzne názory, rôznorodú a integrovanú!

Thierry Boiron, predseda predstavenstva

Homeopatia v kombinácii s ďalšími liečebnými metódami pri liečbe závažných ochorení

Koncept integratívnej medicíny je vhodný pre chronické ochorenia a svoju legitimitu nachádza aj v sprievodnej liečbe pacientov trpiacich rakovinou.

Homeopatia nelieči rakovinu ako takú, ale v kombinácii s ďalšími liečebnými metódami je veľmi užitočná pri integratívnej starostlivosti o pacientov trpiacich rakovinou. Najnovšia štúdia (1) realizovaná v Štrasburgu ukazuje, že 30% pacientov liečených kvôli rakovine užíva homeopatické lieky ako doplnok na liečbu svojej choroby, čo z tejto disciplíny činí zďaleka najpoužívanejšie liečebné postupy v integratívnej onkológii. V porovnaní s rovnakou štúdiou vykonanou v rovnakom meste v roku 2005 to predstavuje zvýšenie o 83%.

Spoločnosť Boiron, partner Inštitútu Rafaël

integratívna medicína

Inštitút Rafaël je centrum integratívnej medicíny so sídlom v Levallois-Perret, ktoré poskytuje pacientom s rakovinou komplexnú starostlivosť. V spojení s týmto centrom starostlivosti, ktoré je zároveň centrom výskumu a vzdelávania, sme v roku 2019 zorganizovali prvé Dni integratívnej onkológie, na ktorých sa stretli lekári z celého sveta.

Homeopatia - úľava pri mnohých ťažkostiach

Použitie homeopatie je často reakciou na problémy nedostatočne kryté alopatickými druhmi liečby. Je to prípad únavy, pretrvávajúcich pocitov nevoľnosti, úzkosti, smútku či periférnych neuropatií. Tieto symptómy, ktoré by bolo možné označiť ako vzácne, sa podľa pacientov zlepšili vďaka homeopatii vo viac ako 80% prípadoch (1).

(1) Legrand A. Štúdia prevalencie pri používaní doplnkových lekárskych odborov pacientmi postihnutými rakovinou: na základe 535 dotazníkov zhromaždených medzi aprílom a júnom 2017 v Štrasburgu. Doktorandská práca 2018.