logo boiron

Environmentálna politika spoločnosti Boiron

Politika spoločnosti Boiron v oblasti životného prostredia vždy v strede pozornosti.

Messimy

Environmentálna politika v strede pozornosti

Pokiaľ ide o navrhovanie a prevádzku našich budov, našich priemyselných zariadení alebo výrobu našich homeopatických liekov, kontrola rizík a vplyvov na životné prostredie je pre spoločnosť Boiron kľúčovou otázkou. Okrem dodržiavania platných predpisov sme zvolili prístup spočívajúci v neustálom zlepšovaní sa na mnohých úrovniach a to tak, aby sme znížili environmentálnu stopu našich aktivít.

Zachovanie biodiverzity

Naše homeopatické lieky sú do veľkej miery vyvinuté na báze látok rastlinného pôvodu. Voľne rastúce rastliny zbierajú naši partneri v súlade s osvedčenými postupmi stanovenými Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Naše špecifikácie vyžadujú podporu trvalej udržateľnosti rastlinných zdrojov, optimalizáciu detekcie rastlinných látok, ako aj ochranu životného prostredia a biotopov.


Obmedzenie spotreby vody

Pri výrobe našich produktov inovujeme naše priemyselné zariadenia vždy, keď je to možné, vďaka technologickým riešeniam navrhnutých na optimalizáciu každého litra vody: riadenie a monitorovanie našej spotreby, zefektívnenie výrobných procesov, investície do inovatívnych technológií pre našu umývaciu vežu inštalovanú v roku 2015 atď.


Kontrola spotreby energie

Efektívne technické riešenia nám umožňujú integrovať princíp úspory energie do všetkých stavebných projektov alebo výmeny technických zariadení: tepelné čerpadlá, kondenzačné kotly, regulácia teploty v priestoroch, aplikácia RT 2012 do kancelárskych priestorov atď.


Znižovanie emisií do atmosféry

Vždy, keď je to technicky možné, uprednostňujeme znižovanie vypúšťania pri zdroji. Napríklad sme sa rozhodli nainštalovať kondenzačné kotly v našej fabrike v Messimy, aby sme obmedzili a zlepšili emisie našich kotolní. Naše chladiace jednotky pracujú so zelenými chladiacimi jednotkami a podliehajú prísnemu programu údržby. Napokon, umývacia veža inštalovaná v závode v Messimy na výrobu našich materských tinktúr bola overená francúzskym regionálnym riaditeľstvom pre životné prostredie, rozvoj a bývanie (DREAL) a ponúka všetky záruky z hľadiska ochrany životného prostredia.

Vedeli ste, že...?

Naše 3 francúzske výrobné závody spadajú pod nariadenie ICPE (zariadenia klasifikované na ochranu životného prostredia) a podliehajú mnohým nariadeniam o prevencii environmentálnych rizík.

Znižovanie vypúšťania vody

S ohľadom na homeopatické riedenie účinných látok nevypúšťame žiadne lieky do vody. Riziko znečistenia vody v našich závodoch je obmedzené z dôvodu bezpečnosti produktov, s ktorými manipulujeme (cukor, etanol, vazelína). Naše závody sú však prísne monitorované. Interné analýzy sa vykonávajú každý týždeň a vzorky pravidelne odoberá schválené laboratórium. V rámci rozšírenia našej lokality v Messimy sme zriadili nový závod na predúpravu vody.

Odpadové hospodárstvo a triedenie

Recyklácia je jednou z našich priorít už dvadsať rokov a vďaka implementácii mnohých procesov zhodnocovania sme dosiahli úroveň excelentnosti: papier, plast, palety, kov, cukrová voda, zelený odpad, použité kazety atď.

Vedeli ste, že...?

Vo všetkých krajinách, kde pôsobíme, sme vymenili všetky naše dieselové vozidlá za čisté, hybridné benzínové alebo elektrické vozidlá.

41 ton je množstvo kartónu, ktoré sme ušetrili za dva roky znížením počtu stojanov na vystavenie produktov o 50 %.