logo boiron

Spoločnosť BOIRON bola ocenená v rebríčku Najdôveryhodnejšie spoločnosti sveta 2023 v rebríčku Newsweek

Spoločnosť Boiron, popredná spoločnosť v oblasti zdravotníctva a zdravotných riešení, hrdo oznamuje svoj pozoruhodný úspech, keď ju časopis Newsweek zaradil na 12. miesto v rebríčku najdôveryhodnejších spoločností na svete v kategórii zdravotníctva a biologických vied. Do zoznamu bolo zaradených 1 000 spoločností z 21 krajín a 23 odvetví.

Newsweek, renomovaný globálny spravodajský časopis, každoročne vykonáva rozsiahle hodnotenie spoločností v rôznych odvetviach s cieľom identifikovať a oceniť tie, ktoré vykazujú najvyššie štandardy transparentnosti, integrity a spoľahlivosti. Výnimočný záväzok spoločnosti Boiron dodržiavať tieto zásady jej vyniesol významné postavenie medzi najdôveryhodnejšími spoločnosťami sveta pre rok 2023. Ide súčasne o najdôveryhodnejšiu spoločnosť z Francúzska v kategórii zdravotníctva.

Toto prestížne ocenenie odráža odhodlanie spoločnosti Boiron poskytovať vysokokvalitné riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré sú založené na základoch dôvery a etických postupov. Spoločnosť Boiron dôsledne preukazuje svoj záväzok k transparentnosti svojich činností a podporuje kultúru integrity, ktorá sa rozširuje do celej organizácii.

Záväzok spoločnosti Boiron v oblasti inovácií, výskumu a starostlivosti o pacientov ju posunul na vedúcu pozíciu v odvetví zdravotnej starostlivosti. Rebríček časopisu Newsweek podčiarkuje postavenie spoločnosti Boiron ako dôveryhodného partnera pre pacientov, ktorí hľadajú spoľahlivé riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Keďže spoločnosť Boiron naďalej rozvíja svoje poslanie podporovať zdravie a pohodu prostredníctvom homeopatickej a šetrnej prírodnej terapie, toto uznanie od časopisu Newsweek slúži ako silné potvrdenie hodnôt spoločnosti a jej odhodlania zachovávať najvyššie štandardy dôveryhodnosti.

Viac informácií o spoločnosti Boiron a jej sortimente zdravotníckych riešení nájdete na www.boiron.sk.

O spoločnosti Boiron

Spoločnosť Boiron je globálnym lídrom v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktorý sa venuje poskytovaniu vysokokvalitných homeopatických liekov a šetrných riešení. Vďaka záväzku k transparentnosti, integrite a blahu pacientov si spoločnosť Boiron vydobyla významné postavenie medzi najdôveryhodnejšími spoločnosťami na svete v kategórii zdravotnej starostlivosti.

O rebríčku NEWSWEEK

Dôvera je základom mnohých rozhodnutí, ktoré robíme každý deň. Od nakupovania a investovania až po miesto, kde sa rozhodneme pracovať, je základným meradlom pre dôležité rozhodnutia, ktoré robíme. Podľa prieskumu spoločnosti PWC z roku 2023 58 % spotrebiteľov odporučilo spoločnosť, ktorej dôverujú, svojim priateľom a rodine. Vedúci pracovníci však v porovnaní so spotrebiteľmi preceňujú mieru dôveryhodnosti svojej spoločnosti o 57 percent.

S cieľom nájsť najdôveryhodnejšie spoločnosti na svete Newsweek a globálna spoločnosť Statista zaoberajúca sa výskumom údajov dokončili rozsiahly prieskum, ktorého sa zúčastnilo viac ako 70 000 účastníkov a získali 269 000 hodnotení spoločností, ktorým ľudia dôverujú ako zákazníci, investori a zamestnanci. Newsweek predstavil prvý zoznam najdôveryhodnejších spoločností na svete. Do zoznamu bolo zaradených 1 000 spoločností z 21 krajín a 23 odvetví.

Zdroj: NEWSWEEK, World’s most trustworthy companies 2023. https://www.newsweek.com/rankings/worlds-most-trustworthy-companies-2023/health-care-life-services