logo boiron

Suroviny na výrobu homeopatických liekov: prísny výber, prísne normy a postupy

Viac ako polovica surovín na výrobu homeopatických liekov BOIRON je rastlinného pôvodu. Výber dodávateľov, vstupné procesy a kontroly kvality podliehajú prísnym pravidlám a normám. Všetky lieky sa vyrábajú v laboratóriách vo Francúzsku a to isté platí aj pre pôvod surovín, ktoré až na niekoľko výnimiek všetky pochádzajú z Francúzska.

Viac ako polovica surovín na výrobu homeopatických liekov BOIRON je rastlinného pôvodu. Výber dodávateľov, vstupné procesy a kontroly kvality podliehajú prísnym pravidlám a normám. Všetky lieky sa vyrábajú v laboratóriách vo Francúzsku a to isté platí aj pre pôvod surovín, ktoré až na niekoľko výnimiek všetky pochádzajú z Francúzska.

Spoločnosť BOIRON vyrába homeopatické lieky zo širokej škály rôznych základných látok. Väčšina surovín je rastlinného pôvodu (51 %), nasledujú minerálne a chemické látky (29 %) a živočíšny pôvod (20 %). Správna identifikácia druhov a zabezpečenie kvality zberu surovín sú pre spoločnosť BOIRON a jej lieky kľúčové.

arnica montana sber

Homeopatiká rastlinného pôvodu

Všetky rastliny, ktoré spoločnosť BOIRON spracováva, musia prejsť mnohými testami a kontrolami:

  • Botanická kontrola
    Kontrola rastliny a overenie rastlinného druhu pomocou botanického kľúča.
  • Organoleptická kontrola
    Overenie, či je prijatá šarža bezpečná (bez chorôb, bez škodcov) a čistá (bez cudzích prímesí).
  • Fyzikálna a chemická kontrola
    Zistenie, či surovina obsahuje všetky liečivé látky požadované liekopisom, a zmeranie pomeru hlavných zložiek.

Väčšina rastlín je čerstvá

70-80 % rastlín sa spracúva v čerstvom stave, a preto sa všetky kontroly musia vykonať okamžite.

Podľa smerníc musí byť každá rastlina, ktorá k nám príde čerstvá, spracovaná do 48 hodín," vysvetľuje Khalil Taoubi, vedecký pracovník výrobného centra BOIRON v Messimy, a dodáva: "Ak je to možné, začíname s kontrolami hneď, ako rastliny dorazia do nášho výrobného závodu."

Khalil Taoubi, vedecký pracovník výrobného centra BOIRON v Messimy

arnica

Od pestovateľov aj z voľnej prírody

Rastliny na spracovanie dodáva do výrobného strediska spoločnosti BOIRON niekoľko pestovateľov, s ktorými má spoločnosť dlhodobé vzťahy. Inšpektori pravidelne navštevujú miesta zberu rastlín a kontrolujú semená, rast rastlín, kvalitu pôdy a to, čím sú rastliny hnojené.

"Keď odoberáme rastliny od dlhoročného pestovateľa, ktorý vie, čo pestuje, práca s identifikáciou nie je taká veľká. Pri divoko zbieraných rastlinách je riziko, že ide o iný druh rastliny alebo že by mohla byť niečím kontaminovaná, oveľa väčšie, preto robíme makroskopickú a mikroskopickú analýzu rastliny, aby sme sa uistili, že je to naozaj tá, ktorú chceme použiť na medicínu," uzatvára Taoubi.

Khalil Taoubi, vedecký pracovník výrobného centra BOIRON v Messimy

Spoločnosť BOIRON pri získavaní látok rastlinného pôvodu spolupracuje s približne 30 profesionálnymi botanikmi, ktorých cieľom je nielen udržateľnosť a monitorovanie pôvodu rastlinných látok, ale aj ochrana životného prostredia a biotopov. Spoločnosť BOIRON vyrába homeopatické lieky v dvoch francúzskych výrobných závodoch v Messimy a Montévrain.