logo boiron

BOIRON Test&Care 2-in-1 COVID-19/Chrípka

BOIRON Test&Care 2-in-1 COVID-19/Chrípka - Nosový samodiagnostický test

Súprava na rýchle antigénové testovanie SARS-CoV-2 a chrípky A a chrípky B.
Na použitie so vzorkami z nosového výteru.

Rýchly antigénový test BOIRON Test&Care 2-in-1 COVID-19/Chrípka na detekciu SARS-CoV-2 a chrípky A a chrípky B.

  • Na rozlíšenie asymptomatických prípadov COVID-19, chrípka A a chrípka B.
  • Pre pacienta, ktorý prekonal COVID-19 pred menej ako 12 mesiacmi.
  • Pacient, ktorý nebol v styku s nakazeným, nevrátil sa zo zahraničnej cesty.
  • Pre deti v detskom kolektíve (časté viaceré vírusové ochorenia).

Upozornenie: Deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov alebo osoby, ktoré nedokážu správne porozumieť pokynom, by mali test podstúpiť len pod dohľadom dospelej osoby alebo osoby, ktorá pokynom správne rozumie. Nepoužívajte súpravu po dátume exspirácie.