logo boiron

Flowflex

FLOWFLEX - Nazálny antigénový samodiagnostický test

Flowflex je rýchly antigénový test na detekciu nukleokapsidového antigénu vírusu SARS-CoV-2 vo vzorke anteriórneho výteru z nosa (z prednej časti nosa).
Test je určený na použitie samotným pacientom (na samodiagnostiku).

Dôležitá informácia: 

v súvislosti so správami o novom COVID variante ERIS, tiež nazývanom EG.5, ktorý sa očakáva na jeseň 2023 a ktorý podľa aktuálnych správ je prevládajúcim variantom vo Francúzsku, by sme chceli potvrdiť, že antigénový test FLOWFLEX je účinným diagnostickým nástrojom aj pre nový variant ochorenia COVID-19, ERIS, EG.5 – potvrdené výrobcom.

Pripomíname, že medzi príznaky ochorenia COVID-19 patria:

kašeľ, horúčka, zimnica, dýchavičnosť, slabosť, bolesti svalov, bolesti hlavy, nádcha, strata čuchu, poruchy chuti

Rýchly antigénový test Flowflex na detekciu SARS-CoV-2

  • Je určený na šetrné nosové samo-testovanie.
  • Výter sa robí maximálne do hĺbky 2,5 cm od okraja nosnej dierky.
  • Vysoká presnosť na úrovni 98,8% a citlivosť na úrovni 97,1%.
  • Jednoduché použitie.
  • Certifikovaný v Európskej únii.
  • Pre pacienta, ktorý nemal COVID-19 posledných 12 mesiacov, a je vysoká pravdepodobnosť nakazenia.
  • Pre pacienta, ktorý bol v styku s pozitívnym na infekciu COVID-19.
  • Pre pacienta, ktorý sa nedávno vrátil zo zahraničnej cesty.
  • Do cestovateľskej lekárničky na dovolenku.

Upozornenie: Pred a počas testu nejedzte, nepite a nefajčite. Ak náhodou dôjde ku kontaktu extrakčného pufra s pokožkou alebo očami, vypláchnite ich veľkým množstvom vody a v prípade potreby vyhľadajte ošetrenie. Nedodržanie pokynov v príbalovej informácii môže mať za následok nepresný výsledok testu. Pri krvácaní z nosa neodoberajte vzorku. Vlhkosť a teplota môžu nepriaznivo ovplyvniť výsledky. Test nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na vrecku. Všetky použité testy, nástroje a potenciálne kontaminovaný materiál likvidujte podľa miestnych predpisov.