Šetrná liečba

ZVOLIŤ SI HOMEOPATIU znamená zvoliť si šetrnú liečbu. Rešpektovať seba samého, svoje zdravie a svoje rozhodnutia. Je to tiež o rešpektovaní vedeckej reality. Pre niekoho je to samozrejmosť. Pre nás je to požiadavka.

„Otázka zdravia nikdy nebola taká dôležitá a preto sme sa rozhodli vyjadriť a ponúknuť inú cestu. Cestu humánnej medicíny, ktorá rešpektuje a je udržateľná: HOMEOPATIA. Dnes si berieme slovo…“

Valérie Lorentz Poinsot.

60%

pacientov s onkologickým ochorením využíva doplnkové liečebné postupy1, ktoré im pomáhajú lepšie znášať liečbu.

71%

Francúzov si myslí, že homeopatia je vhodným doplnkom konvenčnej liečby2.

300

miliónov osôb po celom svete užíva homeopatické liečivé prípravky 3+4.

74%

užívateľov si myslí, že homeopatické liečivé prípravky sú účinné.

  1. Legrand A. Štúdia prevahy v používaní komplementárnych lekárskych oblastí u pacientov postihnutých rakovinou: na základe 535 dotazníkov vyplnených medzi aprílom a júnom 2017 v Štrasburgu. Lekárska téza 2018.
  2.  Počítačová grafika „Francúzi a homeopatia“ vytvorená IPSOS, Štúdia realizovaná na 2000 jedincoch. Október 2018 
  3. B. Poitevin, WHO Policy and Practice, Integrating homeopathy in health systems, 1999 http://www.who.int/bulletin/archives/77(2)160.pdf
  4. World Health Report, WHO Global Atlas of Traditional, Complementary and Alternative Medicine, Map Volume, 2005


INTEGRATÍVNA MEDICÍNA, INDIVIDUALIZOVANÝ PRÍSTUP K ZDRAVIU

Čo keby sme konečne začali pozerať na všetky odvetvia medicíny ako na navzájom doplňujúce sa? Nebolo by to pre naše zdravie lepšie? Nerešpektovalo by to viac našu slobodu pri voľbe liečby?

Či už ide o homeopatiu, alternatívne postupy alebo konvenčnú medicínu, v spoločnosti BOIRON, veríme výhodám každej z nich a sme toho názoru, že by sa mali radšej vzájomne dopĺňať, než spolu súperiť. Jedinými skutočnými protivníkmi sú totiž choroba, nepohoda a bolesť a preto aby sme ich porazili, musíme vyvinúť maximálne úsilie a nič nezanedbávať. To všetko popri rešpektovaní vašich názorov, vašej etiky a vášho slobodného rozhodovania.

Pre integratívnu medicínu, zameranú na ľudskú bytosť ako celok = link na podstránku 2B

HOMEOPATIA RUKA V RUKE S VEDOU

V laboratóriach BOIRON prevláda čisto vedecký prístup. S pokorou, bez predsudkov a s vôľou ponúknuť pacientovi tie najlepšie možnosti.