Valériemask

Od 70. rokov chcel Christian Boiron dokázať, že podnikanie možno viesť inak, zosúladením ekonomických cieľov so sociálnymi otázkami. Zdieľam túto ambíciu, ktorá je základom vývojového a organizačného modelu spoločnosti Boiron, a som hrdá, že ju dnes môžeme uviesť do života. Budeme preto pokračovať, tak ako od začiatku, v maximálnej snahe chrániť prírodu, ktorá je zdrojom našich surovín, rešpektovať našich zamestnancov, ktorí pracujú najlepšie ako vedia, a uspokojiť našich zákazníkov, ktorí teraz viac ako kedykoľvek predtým, potrebujú chrániť svoje zdravie.

Od 70. rokov chcel Christian Boiron dokázať, že podnikanie možno viesť inak, zosúladením ekonomických cieľov so sociálnymi otázkami. Zdieľam túto ambíciu, ktorá je základom vývojového a organizačného modelu spoločnosti Boiron, a som hrdá, že ju dnes môžeme uviesť do života. ...

Valérie Lorentz-Poinsot, CEO

Video angažovanosťplay

ZÁVÄZOK:
REŠPEKT

HUMANISTICKÁ VÍZIA

 

Rešpektovanie pacientov a zdravotníckych pracovníkov poskytovaním kvalitných, spoľahlivých a bezpečných homeopatických liekov.

Zistiť viac

Starostlivosť o zamestnancov poskytovaním pracovných podmienok vedúcich k ich profesionálnej spokojnosti.

Zistiť viac

Prijímanie opatrení a krokov pre ochranu životného prostredia potrebných na obmedzenie vplyvu našej činnosti a na ochranu prírodných zdrojov.

Zistiť viac

service-info

30.000

počet odpovedí, ktoré každý rok poskytuje Informačné oddelenie spoločnosti Boiron pacientom a zdravotníckym pracovníkom.

spolupracovník

18 rokov

a 2 mesiace: priemerná dĺžka zamestnania zamestnancov Boiron.

rovnosť žien a mužov

94/100

naše skóre indexu rodovej rovnosti v roku 2020.

obal

41 t.

množstvo obalov, ktoré sme ušetrili za dva roky

Firemná filozofia spoločnosti Boiron bola vždy poháňaná skutočnou túžbou, zdieľanou všetkými, zaviazať sa zlepšovať zdravie každého, podporovať ľudské vzťahy, zlepšovať pohodu v práci a aktívne prispievať k ochrane našej planéty.

HMATATEĽNE UPLATŇOVANÁ SOCIÁLNA POLITIKA

Boironov humanistický duch bol v spoločnosti veľa rokov uplatňovaný veľmi hmatateľným spôsobom. Iniciatívy, zavedené Christianom Boironom v 70. rokoch, ktorými je sociálna politika našej spoločnosti známa, stále existujú. V priebehu rokov boli upevnené inými aktivitami, ktoré sú v súlade s našimi predstavami o rešpekte a záväzku.

PRÍSTUP V SÚLADE S CIEĽMI OSN 

V súčasnosti je stratégia spoločenskej zodpovednosti definovaná vedením spoločnosti Boiron v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja stanovenými Organizáciou Spojených národov do roku 2030.

 

United Nationsmask

Zdielať :

Facebook
Linkedin
test@tes.fr