logo boiron
pomôcť dieťa očkovanie

Ako pomôcť dieťaťu pred a po očkovaní

Deti
Čas na čítanie: 5 min

Očkovanie pomáha chrániť deti a dospelých pred niektorými chorobami. Dieťa však môžu injekčné aplikácie vystresovať a môžu sa tiež objaviť ...

Očkovanie pomáha chrániť deti a dospelých pred niektorými chorobami. Dieťa však môžu injekčné aplikácie vystresovať a môžu sa tiež objaviť nežiaduce účinky spojené s očkovaním, ako je napríklad bolesť v mieste vpichu, opuch alebo zvýšená teplota. Homeopatia môže pomôcť dieťaťu zvládnuť očkovanie, a to tak pred očkovaním, aby sa dieťa cítilo pokojnejšie, ako aj po očkovaní, pri spomenutých nežiaducich účinkoch.

Enfant et vaccins - Boiron

Čím je očkovanie prínosné?

Očkovanie pomáha chrániť jedinca pred šírením nákazlivých ochorení a pred nákazou týmito chorobami. Preto môže imunizácia znížiť výskyt ochorenia alebo ho úplne odstrániť - príkladom je ochorenie pravých kiahní. Z tohto dôvodu je očkovanie z pohľadu verejného zdravia veľmi dôležité.

Deti sa v SR povinne očkujú proti detskej obrne, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, vírusovému zápalu pečene typu B, invazívnym hemofilovým nákazám, osýpkam, mumpsu a ružienke. Očkovanie je rozdelené do niekoľkých dávok a preočkovanie sa vykonáva vo vyššom veku dieťaťa.

Ako môže byť homeopatia pri očkovaní prospešná?

Homeopatia nenahrádza imunizáciu, ale dieťaťu môže pomôcť. Môže napríklad potlačiť stres dieťaťa pred očkovaním a po ňom. Homeopatické lieky nemajú žiadne známe nežiaduce účinky. Možno ich tiež užívať ako doplnkovú liečbu pri klasickej liečbe konvenčnými liekmi bez toho, aby existovalo riziko ich interakcie (vzájomného ovplyvňovania účinku).

Čo môžete dať dieťaťu, ktoré je v strese z očkovania?

Na zmiernenie pacientovej úzkosti môže homeopatický lekár predpísať dávku homeopatického lieku tri dni pred a v deň injekcie. Ako vždy v homeopatii, liek sa bude líšiť v závislosti od symptómov, ktoré pacient prejavuje: potenie, strach z injekcií, strach z tmy, strach z vakcíny, atď.

Ako podávať dieťaťu homeopatické lieky pri očkovaní?

Lekár alebo lekárnik vám poradí, ako postupovať v prípade, že sa niektoré z nežiaducich účinkov objavia. Medzi najčastejšie odporúčania patrí podávanie liekov na zníženie teploty a zmiernenie bolesti v mieste vpichu. Zároveň vám môže odporučiť niektoré homeopatické lieky. Malým deťom je možné homeopatické lieky rozpustiť v malom množstve vody a podávať po lyžičkách.

Nájdite zdravotníckeho pracovníka, ktorý vám poradí v homeopatii

Požiadajte svojho lekára alebo lekárnika o radu, aký liek je pre vás vhodný.