logo boiron

Francúzi a stres

Bežné zdravotné problémy
Čas na čítanie: 3 min

Štúdia, ktorú uskutočnila spoločnosť IPSOS pre Laboratóriá Boiron vo februári 2023, objasňuje vzťah medzi Francúzmi a stresom*. Koho najviac ovplyvňuje? Aké sú hlavné príčiny stresu? Aké metódy používajú na boj proti nemu?

Niektorí Francúzi sú vystavení stresu viac ako iní

Stres zažívajú 2 z 3 Francúzov a u 43 % z nich sa za posledné 2 roky zvýšila úroveň stresu: obzvlášť zarážajúci údaj, ak vezmeme do úvahy, že vo februári 2021 bolo Francúzsko uprostred pandémie COVID-19. Niektoré skupiny ľudí sú vystavené väčšiemu riziku. Osoby vo veku 25 až 34 rokov predstavujú v súčasnosti najviac vystresovanú vekovú skupinu, pričom 79 % z nich potvrdilo, že prežíva stres. Žien sa to dotýka viac ako mužov: 71 % žien uvádza, že sa cítia vystresované, v porovnaní s 58 % mužov. U žien je hlavnou príčinou stresu psychická záťaž spojená s rodinnými záležitosťami a ťažkosti pri zosúlaďovaní osobného a pracovného života.

V každom veku môže byť príčina stresu iná

Faktory, ktoré prispievajú k stresu, sa líšia v závislosti od veku a osobnej situácie. Mladí ľudia vo veku 18 až 24 rokov sú v prvom rade vystavení stresu z budúcnosti: výber vzdelania a hľadanie prvého zamestnania zahŕňajú významné rozhodnutia. Vo veku 25 až 34 rokov, teda v období, keď si mnohí zakladajú rodiny, stres súvisí najmä s výzvami na zosúladenie osobného a pracovného života. V tomto období sa zvyšuje zodpovednosť, zrýchľuje sa životné tempo a zvyšuje sa psychická záťaž.

Pre ľudí vo veku 35-54 rokov je hlavným zdrojom stresu práca. K tomuto stresu súvisiacemu s prácou môžu prispievať rôzne faktory, napríklad od pandémie rozšírené zavádzanie práce na diaľku vo firmách. A napokon, osoby vo veku 55 - 75 rokov spájajú svoj stres najmä s aktuálnymi udalosťami, pričom na seniorov vyvíjajú značný tlak konflikty a inflácia.

*Prieskum IPSOS pre Laboratoires Boiron o Francúzoch a strese uskutočnený na reprezentatívnej národnej vzorke 1 501 Francúzov vo veku od 18 do 75 rokov v období od 21. do 23. februára 2023, konzultovaný v marci 2023.

Nájdite zdravotníckeho pracovníka, ktorý vám poradí v homeopatii

Požiadajte svojho lekára alebo lekárnika o radu, aký liek je pre vás vhodný.