logo boiron

Viete na čo slúžia jednotlivé zúbky mliečneho chrupu?

Deti
Čas na čítanie: 5 min

Pozrime sa bližšie na čo slúžia rezáky, očné zuby, črenové zuby (prvé stoličky) a druhé stoličky

 • Na čo slúžia rezáky?

  6. > 16. mesiac

  Rezáky, nazývané tiež zuby úsmevu, sú prvé mliečne zúbky, ktoré vášmu dieťatku narastú. Prerezávanie rezákov sa obyčajne začína vo veku približne 6 mesiacov a končí približne vo veku 16 mesiacov. Čo sa týka veku, u každého dieťaťa prebieha individuálne, no zúbky sa takmer vždy objavujú v rovnakom poradí.

  Mliečny chrup obsahuje 20 zubov, z toho 8 rezákov: 2 stredné a 2 bočné v hornej čeľusti a rovnaký počet v dolnej čeľusti. Ako prvé sa u dieťatka objavia dolné stredné rezáky.


  Najznámejšia funkcia, ktorá sa pripisuje rezákom, je uchopenie a odhryznutie potravy. Pri zatvorení ústnej dutiny sa horné rezáky priblížia k rezákom v dolnej čeľusti a dostanú sa do vzájomného kontaktu: tento pohyb možno prirovnať k zatvoreniu nožníc a dieťa ho vykoná v okamihu, keď sa pred ním ocitne potrava, ktorú má zjesť.


  Úlohou týchto ôsmich zubov však nie je len uchopenie a odhryznutie potravy. Podobne ako v prípade ostatných mliečnych zubov, tiež slúžia ako opora pre mäkké tkanivá tváre (najmä pery a líca); od útleho detstva ovplyvňujú estetickosť vzhľadu tváre a úsmevu. Každý z nás si určite všimol, že keď dieťatku narastú prvé zúbky, jeho tvárička sa výrazne zmení!

  Rezáky sa podobne ako ostatné zuby podieľajú na artikulovaní hlások.

  Týchto 8 prvých zubov umožní správne prerezanie ďalších zubov (očných, prvých a druhých stoličiek). Mliečne zuby, tzn. aj rezáky, sú dôležité pri zakladaní trvalého chrupu, keďže ovplyvňujú správne postavenie trvalých zubov.

  I keď sú veľmi drobné, nezabudnite sa o nich dobre starať už po ich prerezaní! 

 • Na čo slúžia očné zuby?

  16. > 23. mesiac

  Každý zub má tvar prispôsobený svojej funkcii. Očné zuby sú špicaté zuby kužeľového tvaru. Obyčajne sa prerezávajú vo veku 20 mesiacov, nie je to však pravidlo. Všetko závisí od toho, kedy sa dieťatku prerezali prvé zúbky a od tempa prerezávania ďalších zúbkov. Preto nie je neobvyklé, ak sa očné zuby objavia vo veku 16 až 23 mesiacov.

  Mliečny chrup obsahuje 4 očné zuby: dva v hornej čeľusti a ďalšie dva v dolnej čeľusti, hneď vedľa rezákov. Podobne ako v prípade ostatných mliečnych zubov plnia dôležitú funkciu pri zakladaní trvalého chrupu, keďže ovplyvňujú správne postavenie trvalých zubov.

  Očné zuby môžu byť viac či menej zahrotené (je to individuálne), sú ostré a ich úlohou je trhať potravu, najmä mäso. Sú to 4 dlhé a mohutné zuby, ktoré vášmu dieťatku umožnia robiť ďalšie pokroky v konzumácii potravy.

  Prerezávaním očných zubov sa mliečny chrup pomaly dopĺňa. Určite si všimnete, že vaše dieťatko napreduje v artikulovaní hlások. Vybavené krásnymi zúbkami sa môže vydať za odhaľovaním nových objavov!

 • Na čo slúžia črenové zuby (prvé stoličky)?

  13. > 24. mesiac

  Dieťa nemá črenové zuby v pravom zmysle slova, keďže týmto pojmom sa označujú až trvalé zuby. V prípade mliečnych zubov hovoríme o „prvých stoličkách“.

  Prvé stoličky“ sú 4 a obyčajne sa prerezávajú medzi prvými a druhými narodeninami vášho dieťatka. Nachádzajú sa medzi očnými zubami a stoličkami: dve v hornej čeľusti a ďalšie dve v dolnej čeľusti.

  Sú to mohutné zuby v zadnej časti ústnej dutiny, ktoré slúžia na rozomieľanie potravy. Vďaka nim dieťatko skutočne zistí, čo to znamená „prežúvať“, a bude môcť ochutnať nové pokrmy.

  Okrem toho plnia rovnakú funkciu ako rezáky, očné zuby a stoličky: zohrávajú dôležitú úlohu pri zakladaní trvalého chrupu, keďže ovplyvňujú správne postavenie trvalých zubov.

  Vaše dieťatko bude ďalej napredovať pri učení sa reči a prvé stoličky, podobne ako ostatné zuby, sa na tomto procese tiež podieľajú. Ich úloha pri artikulovaní hlások je tiež dôležitá.

  Nezabúdajte, že prvá návšteva zubára sa odporúča už v druhom roku života!

 • Na čo slúžia druhé stoličky?

  23. > 33. mesiac

  Stoličky sa u dieťaťa začínajú prerezávať obyčajne od veku 2 rokov. Mliečny chrup bude čoskoro kompletný! Podobne ako v prípade prvých stoličiek, sú to 2 mohutné zuby, ktoré vyrastú v zadnej časti čeľuste. Mliečny chrup obsahuje spolu 4 druhé stoličky: jednu po každej strane v hornom zubnom oblúku a rovnako aj v dolnom zubnom oblúku.

  Každý zub má osobitý tvar prispôsobený svojej funkcii. Stoličky sú široké a ploché. Ich prvoradou funkciou je rozomieľať, rozdrviť potravu skôr, ako ju dieťatko prehltne. To výrazným spôsobom uľahčuje trávenie. Druhé stoličky plnia rovnakú úlohu pri zakladaní trvalého chrupu ako rezáky, očné zuby a prvé stoličky: ovplyvňujú správne postavenie trvalých zubov. Takisto sa podieľajú na procese učenia reči pretože podobne ako ostatné mliečne zuby uľahčujú artikulovanie hlások.

  Tieto nové zúbky si budú vyžadovať všetku vašu pozornosť! Keďže sú rovnako krehké ako susedné zúbky, treba sa o ne dôkladne starať – prostredníctvom správneho zloženia stravy a správnym používaním zubnej kefky. Obráťte sa na svojho detského lekára alebo zubára, ktorý vám poradí ohľadom ústnej hygieny u detí.

Nájdite zdravotníckeho pracovníka, ktorý vám poradí v homeopatii

Požiadajte svojho lekára alebo lekárnika o radu, aký liek je pre vás vhodný.