logo boiron

Prečo sú mliečne zuby dôležité?

Deti
Čas na čítanie: min

Napriek tomu, že mliečne zuby neskôr vypadnú a nahradí ich trvalý chrup, vo vývoji dieťaťa zohrávajú dôležitú úlohu.

Správny postup

Mliečne zuby sú dôležité pre rast čeľustí. Bez zubov by sa čeľuste nemohli správne vyvíjať. Mohli by byť príliš úzke, čo by viedlo k problémom s nedostatkom miesta: trvalé zuby by nemali potrebný priestor pre svoj rast.

Vývoj čeľustných kĺbov

Mliečne zuby umožňujú, aby dieťatko vykonávalo zložitejšie žuvacie pohyby, čo stimuluje vývoj čeľustných kĺbov. Preto je dôležité prispôsobovať jedlo dieťatka tomu, ako sa prerezávajú jednotlivé zúbky, a postupne prejsť na stravu tuhšej konzistencie.

Spôsob prehĺtania

Rozlišujeme dva spôsoby prehĺtania: tzv. „novorodenecké prehĺtanie“ a „dospelé prehĺtanie“. Mliečny chrup je nevyhnutný k tomu, aby dieťatko mohlo prejsť od prvého spôsobu prehĺtania k druhému, keďže zuby ovplyvňujú polohu jazyka v ústnej dutine. Pri dospelom spôsobe prehĺtania dieťa už nesťahuje pery. Prehĺta tak, že zatvorí pery a zľahka stisne zuby – jazyk sa pri tom pritlačí k podnebiu a posunie potravu smerom do krku.

Vydávanie hlasu (fonácia)

Zuby majú svoju funkciu aj pri rozprávaní, keďže umožňujú správne artikulovať hlásky. Slúžia ako opora pre pery, jazyk a líca. Prostredníctvom reči sa podieľajú na kognitívnom a sociálnom vývoji dieťaťa.

Morfológia tváre

Zuby sú ako oporné piliere pre pery a líca. Ich tvar a poloha rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje to, ako vyzerá úsmev dieťatka. Zuby majú významnú estetickú funkciu.

Mliečne zuby sú nesmierne dôležité pre zdravie a vývoj dieťatka. Starajte sa o nich od najútlejšieho veku a naučte dieťa správnym hygienickým návykom.

Nájdite zdravotníckeho pracovníka, ktorý vám poradí v homeopatii

Požiadajte svojho lekára alebo lekárnika o radu, aký liek je pre vás vhodný.