Stodal

Rôzne druhy kašľa

Stodal je homeopatický liek, ktorý sa tradične používa na liečbu kašľa.

www.stodal.sk

Stodal® je homeopatický liek. Pred užitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informáciu, prípadne sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.