logo boiron
  • Stodal

Stodal®

STODAL® - Kašeľ rôzneho druhu

Stodal®, sirup s poistkou proti kvapkaniu, je homeopatický liek, ktorý sa tradične používa na symptomatickú liečbu kašľa rôzneho pôvodu. Liek môžu užívať dospelí, dospievajúci a deti od 2 rokov.

Stodal® je homeopatický liek. Pred užitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informáciu, prípadne sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

www.stodal.sk

Stodal príbalová informácia